Europejskie krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska

Europejskie krótkoterminowe prognozy jakości powietrza


Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza obejmujące swym zasięgiem obszar Europy, wykorzystujące różne sposoby modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dostępne są w następujących serwisach internetowych (wybrane):