Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza


Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, w ciągu ostatnich miesięcy (od października 2020 r. do lutego 2021 r.), w sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

Zostały uruchomione nowe stacje:

 • w Nowej Soli przy ul. T. Kościuszki 26b. przy ul. T. Kościuszki 26b. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu zawartego w pyle PM10;
 • w Mosinie, przy ul. Czereśniowej. Na stacji prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10;
 • w Nakle nad Notecią przy ul. Świętego Wawrzyńca. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary: tlenków azotu NO2/NO/NOX, benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu zawartego w pyle PM10;Stacja monitoringu jakości powietrza w Cieszynie
 • Mszanie Dolnej przy ul. Orkana. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 (stacja mobilna);
 • w Trzebnicy przy ul. 3 Maja. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10, tlenków azotu NO2/NO/NOi ozonu,
 • w Łasku przy ul. Narutowicza 28. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzenu i tlenków azotu NO/NOx/NO­2 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 (stacja mobilna); 
 • w Kielcach przy ul. Warszawskiej. Stacja zlokalizowana pod kątem oddziaływania transportu. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10, benzenu, dwutlenku azotu oraz tlenku węgla;
 • w Kielcach przy ul. Jurajskiej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10;
 • w Cieszynie przy ul. Chopina. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10.


Zostały uruchomione nowe stanowiska na istniejących dotychczas stacjach:

 • w Kwidzynie przy ul. Sportowej  uruchomiony został ponownie manualny pomiary pyłu zawiedzonego PM10;
 • W Polkowicach przy ul. Kasztanowej uruchomione zostały stanowiska manualne ołowiu, kadmu i niklu,
 • w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej uruchomione zostały stanowiska automatyczne tlenku węgla CO i benzenu C6H6,
 • w Koszalinie przy ul. Chopina uruchomione zostały manualne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu B(a)P, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i ołowiu Pb,
 • w Gdyni przy ul. Porębskiego, uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Gdyni przy ul. Szafranowej uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Gdańsku przy ul. Leczkowa uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Chojnicach przy Placu Emsdetten, uruchomione zostały manualne stanowiska pomiarowe dla metali ciężkich: arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb,
 • w Lęborku przy ul. Malczewskiego, uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Augustowie uruchomione zostały manualne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P,
 • w Białej przy ul. Andrzeja Kmicica 33, uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10,Stacja monitoringu jakości powietrza w Sanoku
 • w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego 1b uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10,
 • w Kluczborku przy ul. Mickiewicza, uruchomione zostało manualne stanowisko pomiarowe benzo(a)pirenu B(a)P,
 • w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego, uruchomione zostało manualne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P,
 • w Głubczycach przy ul. Ratuszowej uruchomiono automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10,
 • w Nysie przy ul. uruchomiono automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Gliwicach przy ul. Mewy uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu C6H6.
 • w Żywcu przy ul. Kopernika uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu C6H6.
 • w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu C6H6
 • w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia uruchomione zostały manualne stanowiska arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb,
 • Niepołomicach przy ul. 3 Maja uruchomione zostało automatyczne stanowisko pyłu zawieszonego PM10,
 • Szarowie uruchomione zostało automatyczne stanowisko benzenu C6H6,
 • w Krośnie przy ul. Kletówki  uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5,
 • w Sanoku przy ul. Sadowej uruchomione zostało  automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10,
 • w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej  uruchomione zostało  automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10,
 • w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego pozostawiono automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10,
 • w Belsku Dużym przy ul. Osiedle PAN uruchomione zostało  automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10.


Przeniesienie stacji mobilnych w nowe lokalizacje:

 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała w Połczynie-Zdroju, w 2021 roku została przeniesiona do Kołobrzegu i zlokalizowana przy ul. Jana Kasprowicza. Na stacji prowadzone są pomiary tlenków azotu NO2/NO/NOX, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pył zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała w Świebodzinie, w 2021 roku została przeniesiona do Gubina i zlokalizowana przy ul. Gen. Władysława Andersa 5. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu (NO, NO2, NOx), benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu zawartego w pyle PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Chełmnie, została przeniesiona do Solca Kujawskiego i zlokalizowana przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Na stacji prowadzone są pomiary automatyczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenków azotu NO2/NO/NOX i benzenu;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która funkcjonowała w latach 2019 - 2020  w Mińsku Mazowieckim, w 2021 roku została przeniesiona do Sierpca i zlokalizowana przy ul. Wiosny Ludów 7. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pył zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która do grudnia 2020 roku funkcjonowała w Ząbkowicach Śląskich, w 2021 roku została przeniesiona do Kostrzy i zlokalizowana przy ul. Żeromskiego 22. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r.  funkcjonowała w Strzelcach Opolskich, w 2021 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu NO2/NO/NOX, benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu zawartego w pyle PM10;Stacja monitoringu jakości powietrza w Opatowie
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała  w Polańczyku, w 2021 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Latoszynie. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała w Kamiennej Górze, w 2021 roku została przeniesiona do Milicza i zlokalizowana przy ul. przy ul. Armii Krajowej 7. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10; 
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała w Jędrzejowie, w 2021 roku została przeniesiona do Opatowa i zlokalizowana przy ul. Partyzantów. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2020 r. funkcjonowała w Ostrowcu Świętokrzyskim, została przeniesiona w 2021 roku do Sandomierza i zlokalizowana przy ul. Zielnej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PN2,5 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10;


Ponadto, z powodu prac budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie stacji lokalizacji manualne stanowisko pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5, które funkcjonowało w latach 2015 - 2020 na stacji monitoringu jakości powietrza w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w 2021 roku zostało przeniesione na stację zlokalizowaną przy ul. Tołstoja 2.

Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.