Zielonka, - - Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacje podstawowe
Kod krajowy KpZielBoryTu
Kod międzynarodowy PL0077A
Strefa strefa kujawsko - pomorska
Nazwa stacji Bory Tucholskie
Adres Zielonka , -
Wsp. WGS84 Φ 53,662136
λ 17,933986
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 644675,05
y: 429581,02
Data rozpoczęcia pomiarów 2004-05-27
Wysokość n.p.m. 121 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru pozamiejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
i-heksan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
n-pentan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
propen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
1-penten 1-godzinny ciągły (automatyczny)
trans-2-buten 1-godzinny ciągły (automatyczny)
1,2,4-trimetylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
i-pentan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
2-penten 1-godzinny ciągły (automatyczny)
n-butan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
izopren 1-godzinny ciągły (automatyczny)
1,3-butadien 1-godzinny ciągły (automatyczny)
sód w PM2.5 24-godzinny próby łączone
1-buten 1-godzinny ciągły (automatyczny)
acetylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
i-oktan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
propan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
1,3,5-trimetylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
cis-2-buten 1-godzinny ciągły (automatyczny)
wapń w PM2.5 24-godzinny próby łączone
azotany w PM2.5 24-godzinny próby łączone
amony w PM2.5 24-godzinny próby łączone
1,2,3-trimetylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
n-heptan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
n-heksan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
magnez w PM2.5 24-godzinny próby łączone
i-butan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
potas w PM2.5 24-godzinny próby łączone
siarczany w PM2.5 24-godzinny próby łączone
etan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
etylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
węgiel organiczny (OC) w PM2.5 24-godzinny próby łączone
formaldehyd 1-godzinny ciągły (automatyczny)
chlorki w PM2.5 24-godzinny próby łączone
wolny węgiel (EC) w PM2.5 24-godzinny próby łączone
n-oktan 1-godzinny ciągły (automatyczny)
rtęć całkowita gazowa (TGM) 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dibenzo(a,h)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
etylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
toluen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
o-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzo(b)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
m,p-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
benzo(a)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzo(k)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzo(j)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)