Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2019-02-23 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.02.2019, 01:00 16,8 7,4 0,9
23.02.2019, 02:00 20,6 8,7 1
23.02.2019, 03:00 21,1 7,1 1,1
23.02.2019, 04:00 25,6 0,9
23.02.2019, 05:00 32,5 17,4 1
23.02.2019, 06:00 37,5 12,6 1,3
23.02.2019, 07:00 48,9 18,4 1,4
23.02.2019, 08:00 61 19,6 1,7
23.02.2019, 09:00 69,7 20,3 2,3
23.02.2019, 10:00 48,4 10,1 2,6
23.02.2019, 11:00 32,3 8,8 1,8
23.02.2019, 12:00 20 5,8 1,4
23.02.2019, 13:00 15,8 4,9 1
23.02.2019, 14:00 21,3 7,7 1
23.02.2019, 15:00 17,6 6 1
23.02.2019, 16:00 25,5 7,5 0,9
23.02.2019, 17:00 45,1 10,1 1,2
23.02.2019, 18:00 76,3 18,2 1,8
23.02.2019, 19:00 18,1 3,9
23.02.2019, 20:00
23.02.2019, 21:00
23.02.2019, 22:00
23.02.2019, 23:00
24.02.2019, 00:00
Minimum 15,8 4,9 0,9
Maksimum 76,3 20,3 3,9
Średnia 35,3 11,6 1,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.