Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2018-05-21 03:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.05.2018, 01:00 3,2
21.05.2018, 02:00
21.05.2018, 03:00
21.05.2018, 04:00
21.05.2018, 05:00
21.05.2018, 06:00
21.05.2018, 07:00
21.05.2018, 08:00
21.05.2018, 09:00
21.05.2018, 10:00
21.05.2018, 11:00
21.05.2018, 12:00
21.05.2018, 13:00
21.05.2018, 14:00
21.05.2018, 15:00
21.05.2018, 16:00
21.05.2018, 17:00
21.05.2018, 18:00
21.05.2018, 19:00
21.05.2018, 20:00
21.05.2018, 21:00
21.05.2018, 22:00
21.05.2018, 23:00
22.05.2018, 00:00
Minimum 3,2
Maksimum 3,2
Średnia 3,2
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.