Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2020-07-03 11:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 2 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.07.2020, 01:00 19,7 7,1
03.07.2020, 02:00 21,5 7,2
03.07.2020, 03:00 21,8 7,7
03.07.2020, 04:00 22 9,3
03.07.2020, 05:00 15,5 6,1
03.07.2020, 06:00 19,3 6,7
03.07.2020, 07:00 18,6 6,6
03.07.2020, 08:00 21,7 7,9
03.07.2020, 09:00 19,2 9,1
03.07.2020, 10:00 14,2 7,8
03.07.2020, 11:00 9,7 5,9
03.07.2020, 12:00
03.07.2020, 13:00
03.07.2020, 14:00
03.07.2020, 15:00
03.07.2020, 16:00
03.07.2020, 17:00
03.07.2020, 18:00
03.07.2020, 19:00
03.07.2020, 20:00
03.07.2020, 21:00
03.07.2020, 22:00
03.07.2020, 23:00
04.07.2020, 00:00
Minimum 6,9 2,7
Maksimum 23,7 9,3
Średnia 11,8 4,9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.