Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2020-06-06 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
04.06.2020, 01:00 37 1,6
04.06.2020, 02:00 34 1,3
04.06.2020, 03:00 8,5 4,8 27 1,3 0,1
04.06.2020, 04:00 9,4 5,6 24 1,2 0,1
04.06.2020, 05:00 8,8 6,1 32 1,4 0,1
04.06.2020, 06:00 7,8 6,5 30 1,6 0,1
04.06.2020, 07:00 7,5 5,9 34 1,7 0,1
04.06.2020, 08:00 7,7 5,9 39 1,3 0,1
04.06.2020, 09:00 6,6 4,6 43 1,2 0,1
04.06.2020, 10:00 8,3 5 43 1 0,1
04.06.2020, 11:00 7,2 4,7 49 1 0,1
04.06.2020, 12:00 6,8 4,1 53 1 0,1
04.06.2020, 13:00 6,6 3,3 60 1,4 0,1
04.06.2020, 14:00 7,1 2,8 60 1,3 0,1
04.06.2020, 15:00 3,9 2,1 65 1,2 0,1
04.06.2020, 16:00 3,6 2 64 1,8 0,1
04.06.2020, 17:00 3,8 2 70 1,6 0,1
04.06.2020, 18:00 4,4 2 71 1,8 0,2
04.06.2020, 19:00 9 6,8 69 4,3 0,2
04.06.2020, 20:00 6 4,2 60 6,4 0,2
04.06.2020, 21:00 4,9 3,3 39 19,2 0,2
04.06.2020, 22:00 16,1 12,5 17 29 0,4
04.06.2020, 23:00 7,6 4,6 24 20,2 0,2
05.06.2020, 00:00 8,8 6,3 22 17,4 0,2
05.06.2020, 01:00 8,2 6,7 20 11,7 0,2
05.06.2020, 02:00 8,3 6,6 25 7 0,2
05.06.2020, 03:00 8,3 6,1 30 5 0,2
05.06.2020, 04:00 7,5 5,5 28 4,7 0,2
05.06.2020, 05:00 7,9 5,7 20 5,9 0,2
05.06.2020, 06:00 6,6 5,1 23 4,7 0,2
05.06.2020, 07:00 7,1 4,9 40 5,3 0,2
05.06.2020, 08:00 9,1 4,4 54 3,2 0,2
05.06.2020, 09:00 12,1 3,9 60 2,6 0,1
05.06.2020, 10:00 8,6 3,5 70 2,3 0,1
05.06.2020, 11:00 11,9 4,8 81 2,5 0,1
05.06.2020, 12:00 12,3 5,1 86 2,4 0,1
05.06.2020, 13:00 13,9 6,5 90 2,7 0,2
05.06.2020, 14:00 15,4 7,3 92 3,2 0,2
05.06.2020, 15:00 18,6 8,6 86 3,7 0,2
05.06.2020, 16:00 17,9 9,2 81 3,9 0,2
05.06.2020, 17:00 16,8 9,3 82 3,7 0,2
05.06.2020, 18:00 20,2 12,5 70 5,5 0,2
05.06.2020, 19:00 20,1 14,4 43 11,6 0,3
05.06.2020, 20:00 21,4 13,5 52 9,2 0,2
05.06.2020, 21:00 21,3 14 56 10,3 0,2
05.06.2020, 22:00 22,6 15 53 8,6 0,2
05.06.2020, 23:00 21,8 14,5 53 7,5 0,2
06.06.2020, 00:00 21,2 13 51 8 0,2
Minimum 3,6 2 17 1 0,1
Maksimum 22,6 15 92 29 0,4
Średnia 12,1 7,6 51,7 5,3 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.