Dane pomiarowe tabele stacji Włocławek, ul. Okrzei - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Okrzei

Aktualna data i godzina: 2021-11-27 12:00
KpWloclOkrze (Włocławek, u. Okrzei) 2014-08-18 - 2021-11-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Włocławek , ul. Okrzei

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Włocławek , ul. Okrzei (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.11.2021, 01:00 22,9 22,4 11,7 1,6 0,5
25.11.2021, 02:00 20,3 19,6 9,5 1,2 0,4
25.11.2021, 03:00 17,3 16,4 8,5 1 0,5
25.11.2021, 04:00 13,7 12,5 13,2 0,7 0,4
25.11.2021, 05:00 14,4 13,3 15 0,6 0,3
25.11.2021, 06:00 18,2 16,5 25,2 0,6 0,4
25.11.2021, 07:00 25,1 22,3 38,3 0,9 0,5
25.11.2021, 08:00 29,7 27,3 39,7 1,3 0,6
25.11.2021, 09:00 33,5 31,7 36,4 1,7 0,5
25.11.2021, 10:00 32,2 29,9 31,4 1,6 0,5
25.11.2021, 11:00 27,2 24,4 26,5 1,4 0,5
25.11.2021, 12:00 28,7 25,5 35,8 1,4 0,5
25.11.2021, 13:00 32,1 28,9 33,1 1,7 0,6
25.11.2021, 14:00 33,4 29,3 28,5 1,6 0,6
25.11.2021, 15:00 33,5 29,5 45,5 1,9 0,7
25.11.2021, 16:00 36,8 32,5 38,9 2,1 0,7
25.11.2021, 17:00 32,9 30,7 33,6 2 0,5
25.11.2021, 18:00 32,8 31,3 24,7 1,7 0,5
25.11.2021, 19:00 32 30,9 27,6 1,8 0,6
25.11.2021, 20:00 28,6 28 12,9 1,3 0,4
25.11.2021, 21:00 29,7 29,1 10 1,1 0,4
25.11.2021, 22:00 28,2 27,5 14 1,1 0,4
25.11.2021, 23:00 26,6 26,1 15,1 1 0,4
26.11.2021, 00:00 26,2 25,8 10,3 0,9 0,3
26.11.2021, 01:00 25,3 25 8,2 0,8 0,3
26.11.2021, 02:00 23,6 23,2 8,8 0,7 0,3
26.11.2021, 03:00 23,1 22,8 9 0,6 0,3
26.11.2021, 04:00 23,5 23 9,2 0,6 0,3
26.11.2021, 05:00 23,1 22,7 7,8 0,6 0,3
26.11.2021, 06:00 23,5 22,8 18 0,6 0,4
26.11.2021, 07:00 25,7 24,7 30,4 1 0,7
26.11.2021, 08:00 28,3 26,9 28 1,3 0,6
26.11.2021, 09:00 28,7 26,4 38,1 1,8 0,5
26.11.2021, 10:00 29,7 26,8 35,6 1,2 0,6
26.11.2021, 11:00 28,6 26,5 30,8 1,6 0,6
26.11.2021, 12:00 28,3 25,2 34,5 1,4 0,6
26.11.2021, 13:00 27,9 24,9 32,6 1,3 0,6
26.11.2021, 14:00 25,5 23,3 40,3 1,5 0,6
26.11.2021, 15:00 25,9 23,5 37 1,5 0,6
26.11.2021, 16:00 31,8 30 30,4 2,3 0,7
26.11.2021, 17:00 31 29,7 24,9 2,1 0,5
26.11.2021, 18:00 34,4 33,3 23 2 0,5
26.11.2021, 19:00 39,5 38,4 22,8 2,4 0,6
26.11.2021, 20:00 41,6 40,7 20,6 3,8 0,6
26.11.2021, 21:00 39,5 39 18,9 1,3 0,6
26.11.2021, 22:00 32,6 32,5 15,1 2,2 0,5
26.11.2021, 23:00 28,1 28 18,2 1,6 0,5
27.11.2021, 00:00 32,2 32,1 19,1 1,8 0,6
27.11.2021, 01:00 26,3 26,2 16,2 2 0,5
27.11.2021, 02:00 24,6 24,5 15,6 1,5 0,4
27.11.2021, 03:00 24 23,9 12,1 1,5 0,4
27.11.2021, 04:00 23,4 23,3 12,8 1,5 0,4
27.11.2021, 05:00 21,6 21,6 13,9 1,5 0,4
27.11.2021, 06:00 20,6 20,5 15,6 1,4 0,5
27.11.2021, 07:00 18 17,9 20,6 1,3 0,5
27.11.2021, 08:00 16,8 16,7 26,6 1,1 0,5
27.11.2021, 09:00 17,1 17 29,4 1,1 0,5
27.11.2021, 10:00 19,4 19,2 26,8 1,2 0,5
27.11.2021, 11:00 21 20,7 34 1,2 0,5
27.11.2021, 12:00 22,4 22 31,1 1,4 0,7
27.11.2021, 13:00
27.11.2021, 14:00
27.11.2021, 15:00
27.11.2021, 16:00
27.11.2021, 17:00
27.11.2021, 18:00
27.11.2021, 19:00
27.11.2021, 20:00
27.11.2021, 21:00
27.11.2021, 22:00
27.11.2021, 23:00
28.11.2021, 00:00
Minimum 13,7 12,5 7,8 0,6 0,3
Maksimum 41,6 40,7 45,5 3,8 0,7
Średnia 26,9 25,6 23,4 1,4 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.