Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 03:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 85,8 4,6 38,1 4,6 4,6
18.01.2020, 02:00 88,5 3,8 37,7 2,9 3
18.01.2020, 03:00 78,2 4,2 36,7 3,7 3,4
18.01.2020, 04:00 82,1 4 34,9 3,7 3,3
18.01.2020, 05:00 83,2 4,3 37,6 3,8 3,5
18.01.2020, 06:00 90,3 4,2 34,7 4 3,7
18.01.2020, 07:00 79,3 4,1 37,3 3,8 3,6
18.01.2020, 08:00 109 5,3 39,1 4,7 3,6
18.01.2020, 09:00 120,2 4,9 47,7 5,3 5
18.01.2020, 10:00 90,2 4,7 49,3 6 3,7
18.01.2020, 11:00 79,4 7,4 49,9 9,1 2,1
18.01.2020, 12:00 74,4 9,1 48,1 14,5 1,5
18.01.2020, 13:00 64,6 10,9 46,1 16,3 1,4
18.01.2020, 14:00 61,7 12,4 46,1 16,7 1,1
18.01.2020, 15:00 64,7 8,4 50,2 17,2 1,2
18.01.2020, 16:00 66,9 6,8 51,7 16,8 1,3
18.01.2020, 17:00 76,3 5,3 52,5 16,3 1,4
18.01.2020, 18:00 79,6 6,9 45,4 16,6 1,7
18.01.2020, 19:00 58,2 11,5 37,6 16 1,7
18.01.2020, 20:00 43,6 16,7 30,7 19,8 1,2
18.01.2020, 21:00 61,1 15 28,3 31,6 1,2
18.01.2020, 22:00 56,5 14,9 27,9 46,5 1,3
18.01.2020, 23:00 64,7 12,7 26,9 31,3 1,4
19.01.2020, 00:00 56,5 12,3 26,4 20,8 1,5
19.01.2020, 01:00 52,4 11 26,1 15,3 1,5
19.01.2020, 02:00 48 10 26,4 12,9 1,5
19.01.2020, 03:00 51,7 10,2 26,2 11,8 1,6
19.01.2020, 04:00 58,4 6,5 27,6 10,3 1,5
19.01.2020, 05:00 69,3 6 28,9 9,7 1,5
19.01.2020, 06:00 65,9 4,7 30,8 9 1,5
19.01.2020, 07:00 69,6 4 30,9 8,9 1,6
19.01.2020, 08:00 71,6 3,6 32 8 1,6
19.01.2020, 09:00 66,4 6,8 31,1 7 1,6
19.01.2020, 10:00 69,6 4,7 30,6 8 1,7
19.01.2020, 11:00 75,2 5,4 33 8,3 1,7
19.01.2020, 12:00 73,6 6,1 32,8 8,6 1,8
19.01.2020, 13:00 76,3 4,3 35,3 7,8 1,8
19.01.2020, 14:00 41,9 16,2 30,5 7,5 1,2
19.01.2020, 15:00 58,1 8 40,7 6 0,7
19.01.2020, 16:00 52,5 6,2 49,6 5,9 0,8
19.01.2020, 17:00 42 5,1 51,9 5,5 0,7
19.01.2020, 18:00 41,1 11,5 40,7 5,4 0,7
19.01.2020, 19:00 38,3 14,1 37,1 4,2 0,6
19.01.2020, 20:00 32,7 18,5 32,2 5,5 0,5
19.01.2020, 21:00 39,3 24,8 27,2 5,3 0,5
19.01.2020, 22:00 38,6 31,1 21 5,1 0,4
19.01.2020, 23:00 30,1 34,5 18,1 5,3 0,4
20.01.2020, 00:00 28,5 34,6 15,1 5,1 0,4
Minimum 28,5 3,6 12,3 2,9 0,4
Maksimum 120,2 34,6 52,5 46,5 5
Średnia 63,7 11,4 34,4 10,4 1,7

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.