Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2018-07-21 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.07.2018, 01:00 24,6 15,2 28,5 14,3 1,1
19.07.2018, 02:00 29,6 17,7 25,6 10,3 1,3
19.07.2018, 03:00 32,8 19,5 29,3 8,3 1,3
19.07.2018, 04:00 35,5 20,9 32,9 8,9 1,2
19.07.2018, 05:00 35,2 21 32 8,2 1
19.07.2018, 06:00 37,5 22,8 25,1 14,8 1
19.07.2018, 07:00 39,1 24,4 22,7 16,6 1,2
19.07.2018, 08:00 37,9 23,9 25,4 18,4 1
19.07.2018, 09:00 31,6 14,6 0,8
19.07.2018, 10:00 35,4 21,6 32,8 14,5 0,9
19.07.2018, 11:00 27,7 17,6 40,5 19 1
19.07.2018, 12:00 19,6 13 23,7 1
19.07.2018, 13:00 23 13,5 58,3
19.07.2018, 14:00 27,9 13,9 65,3 9,4 1,1
19.07.2018, 15:00 25,8 12,7 70,9 10,4 1,4
19.07.2018, 16:00 27,6 11,5 66,7 24,7 1,3
19.07.2018, 17:00 24,1 11,7 48,9 43,6 1,4
19.07.2018, 18:00 22,8 13,1 53,9 29,9 1,1
19.07.2018, 19:00 27,1 14,4 61,5 23,2 1,4
19.07.2018, 20:00 25,8 15,1 60,8 21,7 1,4
19.07.2018, 21:00 31,4 18,6 42,7 29,5 1,3
19.07.2018, 22:00 37,1 22,4 39 20,8 1,5
19.07.2018, 23:00 39,8 24,3 37,8 20,6 1,3
20.07.2018, 00:00 39,8 24,2 39,7 19 1,4
20.07.2018, 01:00 38,2 23,7 47,3 10,6 1,6
20.07.2018, 02:00 39 24,6 47 9,7 1,3
20.07.2018, 03:00 37,9 24,3 49,1 9,3 1,4
20.07.2018, 04:00 36,7 24,3 48,5 8,6 1,3
20.07.2018, 05:00 43,9 13 1,4
20.07.2018, 06:00 39,8 26,8 38,9 19 1,2
20.07.2018, 07:00 36 24,4 42 18,7 1,2
20.07.2018, 08:00 33,1 22,3 44,4 16,9 1,3
20.07.2018, 09:00 32,1 20,2 47,1 14,5 1,4
20.07.2018, 10:00 31,4 18,8 44,2 13,1 1,9
20.07.2018, 11:00 29,2 16,8 56,8 10,1 1,8
20.07.2018, 12:00 71,1 10,5 1,8
20.07.2018, 13:00 24,4 13,2 80,5 8,8 1,6
20.07.2018, 14:00 21,7 12,7 82,5 9,8 1,6
20.07.2018, 15:00 21,6 11,6 82,7 11,8 1,6
20.07.2018, 16:00 20,3 11,1 84,4 12,8 1,5
20.07.2018, 17:00 20,3 10,5 84,7 13,4 1,5
20.07.2018, 18:00 21,7 12,7 74,8 10,6 1,3
20.07.2018, 19:00 18,5 11,1 66,8 19 1,4
20.07.2018, 20:00 19,5 12,4 51 26,5 1,1
20.07.2018, 21:00 18,9 12,7 45,7 33,2 1,2
20.07.2018, 22:00 23,3 15,5 30,4 38,1 1,1
20.07.2018, 23:00 23,5 15,9 19,5 49 1,1
21.07.2018, 00:00 24 16 36,8 31,6 1,2
Minimum 16,9 8 12,5 6,7 0,8
Maksimum 39,8 26,8 99,1 49 2,9
Średnia 27,5 16,5 51,4 17,4 1,4

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.