Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2020-11-26 02:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.11.2020, 01:00 43,3 8,6
24.11.2020, 02:00 32,1 19
24.11.2020, 03:00 23,3 27,9
24.11.2020, 04:00 24,6 27,4
24.11.2020, 05:00 30,3 21,5
24.11.2020, 06:00 29,5 22,3
24.11.2020, 07:00 17,7 29,3
24.11.2020, 08:00 18,5 27,5
24.11.2020, 09:00 27,9 23,3
24.11.2020, 10:00 30,9 19,7
24.11.2020, 11:00 30,5 19,4
24.11.2020, 12:00 28,5 23,3
24.11.2020, 13:00 33,6 20,9
24.11.2020, 14:00 39,1 20,4
24.11.2020, 15:00 36,2 24,5
24.11.2020, 16:00 27,1 31,8
24.11.2020, 17:00 13,3 45,5
24.11.2020, 18:00 16,2 44,6
24.11.2020, 19:00 20,4 38,2
24.11.2020, 20:00 16 39,2
24.11.2020, 21:00 15,9 37
24.11.2020, 22:00 15,8 36,2
24.11.2020, 23:00 18,8 30,3
25.11.2020, 00:00 17,6 28,5
25.11.2020, 01:00 20,1 24,3
25.11.2020, 02:00 21,2 21,9
25.11.2020, 03:00 22,2 21,9
25.11.2020, 04:00 25,6 19,3
25.11.2020, 05:00 20,7 23,6
25.11.2020, 06:00 14,2 34,8
25.11.2020, 07:00 10 40,5
25.11.2020, 08:00 5 49,5
25.11.2020, 09:00 6,1 53,1
25.11.2020, 10:00 13,5 46
25.11.2020, 11:00 19,1 43,1
25.11.2020, 12:00 21,7 42
25.11.2020, 13:00 31,4 33,8
25.11.2020, 14:00 35,5 30,4
25.11.2020, 15:00 19,8 44,7
25.11.2020, 16:00 11 55,3
25.11.2020, 17:00 6 59,4
25.11.2020, 18:00 4 60
25.11.2020, 19:00 4,1 61,6
25.11.2020, 20:00 5,7 56,4
25.11.2020, 21:00 6,4 53,8
25.11.2020, 22:00 5 49,4
25.11.2020, 23:00 3,7 42,8
26.11.2020, 00:00 7,6 35,2
Minimum 3,7 8,6
Maksimum 43,3 61,6
Średnia 19,5 34,7
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.