Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2019-02-23 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.02.2019, 01:00 10,2 9,2 60,9 9,5 1,1
21.02.2019, 02:00 11,1 9,5 52,9 17,9 7
21.02.2019, 03:00 15,9 13 41,3 27,2 14,9
21.02.2019, 04:00 20 17,1 38,8 26,9 17,1
21.02.2019, 05:00 23 18,6 36,2 24,8 10,3
21.02.2019, 06:00 31,8 25 25,8 29,1 4,2
21.02.2019, 07:00 31,6 28,2 13 41,3 2,8
21.02.2019, 08:00 38 33,6 7,7 44,2 2,1
21.02.2019, 09:00 46,3 39,6 9,4 43,7 20,3
21.02.2019, 10:00 34,4 30,2 11,7 42 31,6
21.02.2019, 11:00 26,4 24 16,5 42,5 10,6
21.02.2019, 12:00 33,1 30,4 18,1 41,1 5,3
21.02.2019, 13:00 36,5 33,1 27 35,5 4,2
21.02.2019, 14:00 28,3 25,9 27,4 37,7 3,3
21.02.2019, 15:00 21,3 19,6 18,9 45,5 21,9
21.02.2019, 16:00 15,5 13,9 19,4 47,7 32,9
21.02.2019, 17:00 12,7 11,7 20,4 45,4 23,3
21.02.2019, 18:00 15,5 14,6 22,9 40,8 6,6
21.02.2019, 19:00 17,4 15,8 15,7 46,9 4,6
21.02.2019, 20:00 20,4 19,3 14,6 48,1 3,7
21.02.2019, 21:00 29,7 28,4 14,8 42,4 3,3
21.02.2019, 22:00 20,5 20,1 34,5 25,4 2,3
21.02.2019, 23:00 11,6 12,1 56,8 13,5 2
22.02.2019, 00:00 10 10,5 62,1 12,3 2
22.02.2019, 01:00 4,5 5,3 72,2 7,1 1,8
22.02.2019, 02:00 3,5 4,4 73,4 6,2 1,6
22.02.2019, 03:00 4,1 4,8 69,4 6,8 1,5
22.02.2019, 04:00 4,4 4,8 65 8,7 1,8
22.02.2019, 05:00 5,5 5,8 58,1 11,8 1,8
22.02.2019, 06:00 3,8 4,2 50,7 18,5 1,8
22.02.2019, 07:00 4 4,3 46,5 25 1,7
22.02.2019, 08:00 6 5,7 47,7 24,4 1,7
22.02.2019, 09:00 6,1 5,5 55,4 17,3 2,1
22.02.2019, 10:00 5,6 4,4 59,7 13 1,8
22.02.2019, 11:00 6,9 3,7 62,4 12 1,3
22.02.2019, 12:00 9 4 65,3 10,8 1,3
22.02.2019, 13:00 12,1 4 65 11,8 1,4
22.02.2019, 14:00 8,1 3,3 68,8 10 1,2
22.02.2019, 15:00 13 3,9 64,4 16,1 1,3
22.02.2019, 16:00 15,6 4,6 60,3 20,1 1,3
22.02.2019, 17:00 14,8 5,5 56,8 23,6 1,4
22.02.2019, 18:00 17 8,6 49,1 29,3 1,7
22.02.2019, 19:00 19,4 10,7 46,5 30,3 2,2
22.02.2019, 20:00 21,2 11,5 43,1 32,9 2,1
22.02.2019, 21:00 19,2 11,6 45,4 31,3 2,2
22.02.2019, 22:00 17,8 11,8 50,5 24,1 2,3
22.02.2019, 23:00 17,3 13,1 51,7 21,4 2
23.02.2019, 00:00 19,6 14,5 51,4 20,7 2
Minimum 3,5 3,3 7,7 6,2 1,1
Maksimum 46,3 39,6 73,4 48,1 64,1
Średnia 19,1 13,8 43,1 26,8 7,8

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.