Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2018-12-12 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
10.12.2018, 01:00 16,8 13,5 43,4 13,7 1,2
10.12.2018, 02:00 19,8 15,7 44,7 11,2 1,6
10.12.2018, 03:00 16,3 13,1 47,8 9,4 1,4
10.12.2018, 04:00 9,2 7,7 45,4 8,8 1,1
10.12.2018, 05:00 8,3 7 35,3 13,9 0,8
10.12.2018, 06:00 7,2 6 26,7 17,7 0,6
10.12.2018, 07:00 7,4 6,2 20,8 23,9 1,2
10.12.2018, 08:00 6,9 5,7 15,3 23,6 3,3
10.12.2018, 09:00 6,5 5,3 19 20,3 3,4
10.12.2018, 10:00 8,1 6,2 15,7 25 8
10.12.2018, 11:00 13,5 9,8 6,7 28,6 32,8
10.12.2018, 12:00 17,8 13,4 11,9 25,6 27,2
10.12.2018, 13:00 19,6 14,4 10,7 31,9 37,2
10.12.2018, 14:00 19,3 14,1 14,4 35 34,3
10.12.2018, 15:00 21,9 15 9,3 45,4 45,4
10.12.2018, 16:00 20,8 13,4 21,4 34,9 13,3
10.12.2018, 17:00 15 10,5 23,5 35,4 5,8
10.12.2018, 18:00 16,3 11,8 24,3 33,3 4
10.12.2018, 19:00 16,3 12,4 26,3 31,5 3,2
10.12.2018, 20:00 19,1 14,5 26,5 30,7 2,8
10.12.2018, 21:00 19,8 14,9 29 29,8 2,5
10.12.2018, 22:00 21,5 16,1 32,9 23,7 2,5
10.12.2018, 23:00 20 15 35,1 21,1 2,3
11.12.2018, 00:00 21,5 16,2 39,7 16,2 2,1
11.12.2018, 01:00 19,7 14,5 42,6 13,9 2,2
11.12.2018, 02:00 18,3 13,6 47,6 10,9 2
11.12.2018, 03:00 18 13,5 48,9 10 1,9
11.12.2018, 04:00 17,2 13,1 47,4 10,8 1,7
11.12.2018, 05:00 18,1 13,4 38,4 18,9 1,6
11.12.2018, 06:00 21,4 15,8 36,5 20,8 2,7
11.12.2018, 07:00 21,8 15,7 25,4 34 2
11.12.2018, 08:00 21,6 15,4 13 48,9 1,7
11.12.2018, 09:00 22,6 15,7 11,7 50,3 1,6
11.12.2018, 10:00 24,6 16,8 15,4 44,4 1,9
11.12.2018, 11:00 24 16,3 19,9 38,6 2,3
11.12.2018, 12:00 22,8 15 25 32,7 2
11.12.2018, 13:00 16,6 11,6 39,9 19,6 2
11.12.2018, 14:00 21,9 12,9 31,7 29,4 1,9
11.12.2018, 15:00 21,8 12,5 31,1 30,4 3,1
11.12.2018, 16:00 26,1 14,2 16,8 47,7 2,5
11.12.2018, 17:00 53,7 30,3 4,5 62,1 4
11.12.2018, 18:00 99,8 56,9 7,1 54,7 6,4
11.12.2018, 19:00 86,9 56 5,8 49,7 5,2
11.12.2018, 20:00 70,6 48,7 4,6 47,1 4,7
11.12.2018, 21:00 74,2 52,5 4,7 42,5 4,5
11.12.2018, 22:00 75,8 53,9 4,3 40,2 4,1
11.12.2018, 23:00 99,7 72,5 6,3 37 4,5
12.12.2018, 00:00 80,4 61 4,5 34,8 3,8
Minimum 6,5 5,3 3,8 8,8 0,6
Maksimum 99,8 72,5 48,9 62,1 45,4
Średnia 30,7 21,8 22,1 29,3 6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.