Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2018-10-20 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.10.2018, 01:00 114,5 72,3 3,6 53,8 4
18.10.2018, 02:00 99,4 63,8 2,5 51 3,9
18.10.2018, 03:00 88,5 58,8 2,5 50,7 3,1
18.10.2018, 04:00 87,7 58 2,4 50,9 3,1
18.10.2018, 05:00 85,8 56,5 2,2 46,7 2,5
18.10.2018, 06:00 84,8 56,3 2,3 40 2,9
18.10.2018, 07:00 89,9 57,5 2,1 38 3,1
18.10.2018, 08:00 97,9 58,7 2,5 25,7 4
18.10.2018, 09:00 113,8 63,2 2,9 29 4,7
18.10.2018, 10:00 130,8 66 4,3 42,9 10,3
18.10.2018, 11:00 110,5 59,5 13,2 58,4 15
18.10.2018, 12:00 122,4 59,3 9,9 80,1 10,8
18.10.2018, 13:00 95,3 47,9 15,3 89,7 8,8
18.10.2018, 14:00 79,1 36,8 20,1 92,2 7,5
18.10.2018, 15:00 76,9 32,9 31,2 86,3 6,5
18.10.2018, 16:00 58,3 25,9 56,8 62,2 6,9
18.10.2018, 17:00 50,3 25,8 37,6 80,2 6,2
18.10.2018, 18:00 81,9 30,2 5,2 92,4 6,1
18.10.2018, 19:00 64,7 34,3 2,5 73,4 6
18.10.2018, 20:00 68,2 37,7 2,7 52,6 6,4
18.10.2018, 21:00 78 42,8 2,7 38,4 7,2
18.10.2018, 22:00 89,3 48,8 2,5 24,4 7,8
18.10.2018, 23:00 85 46,8 2 26,8 6,4
19.10.2018, 00:00 90,4 50 1,7 48,4 5,3
19.10.2018, 01:00 97,9 54,9 1,4 66,4 3,6
19.10.2018, 02:00 92,6 56,7 3,3 65,2 2,6
19.10.2018, 03:00 96 59,4 6,9 59,1 2,1
19.10.2018, 04:00 93,5 60,8 12,4 42,1 2,2
19.10.2018, 05:00 91,5 60,5 5,4 47,7 2,1
19.10.2018, 06:00 88,8 59,2 1,7 48,5 2,4
19.10.2018, 07:00 84,5 55,7 1,6 50 2,5
19.10.2018, 08:00 85 53,1 2,1 54,2 2,7
19.10.2018, 09:00 80,3 50,7 8,7 48,2 2,3
19.10.2018, 10:00 61,5 43,6 18,3 35,7 2,1
19.10.2018, 11:00 54,3 38 26,6 32,4 2,1
19.10.2018, 12:00 49,8 35,8 34,8 29,8 2,1
19.10.2018, 13:00 55,9 38,5 42,4 32,5 2,3
19.10.2018, 14:00 54,3 35,7 47,4 30,6 2,5
19.10.2018, 15:00 47,9 30,9 44,7 35,8 2,9
19.10.2018, 16:00 43,4 28,2 42,3 40,4 2,7
19.10.2018, 17:00 41,7 26 27,4 49,8 2,6
19.10.2018, 18:00 39,3 24,8 17,9 55,7 2,4
19.10.2018, 19:00 41,5 25,2 2,2 61,6 2,8
19.10.2018, 20:00 46 28 1,7 41,4 3,1
19.10.2018, 21:00 46,6 29,1 1,8 36,4 2,9
19.10.2018, 22:00 59,7 39,6 2,6 32,3 3,5
19.10.2018, 23:00 106,4 70,9 3,8 3,7 4,6
20.10.2018, 00:00 76,7 52,3 2,6 19,2 3,5
Minimum 39,3 24,8 1,4 3,7 2,1
Maksimum 130,8 72,3 56,8 92,4 15
Średnia 76,2 46,3 10,9 46,1 4,1

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.