Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 04:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 37,6 35 32,6 17,4
18.01.2020, 02:00 37,1 34,8 35,3 14,7
18.01.2020, 03:00 37,7 35,6
18.01.2020, 04:00 38,1 36,2 34,5 14,1
18.01.2020, 05:00 39,8 37,7 30 22,3
18.01.2020, 06:00 41 38,8 29,7 24,4
18.01.2020, 07:00 41,4 39,1 30,3 25,7
18.01.2020, 08:00 43 39,8 21,9 34,3
18.01.2020, 09:00 44,9 40,5 15,5 41,8
18.01.2020, 10:00 48,1 41,3 14,1 44
18.01.2020, 11:00 49,5 40,8 13,3 45,8
18.01.2020, 12:00 43 34,4 20,5 38,1
18.01.2020, 13:00 41,2 31,9 23,6 32,4
18.01.2020, 14:00 41,9 33,3 22,7 30,5
18.01.2020, 15:00 38,6 32,5 19,5 29,9
18.01.2020, 16:00 35 31,2 13,8 34,1
18.01.2020, 17:00 34,3 31,5 9,1 37
18.01.2020, 18:00 33,8 31 8,7 36,7
18.01.2020, 19:00 36,8 34 9,2 35
18.01.2020, 20:00 38,8 36,3 9,3 34,1
18.01.2020, 21:00 42 39,4 10,2 33,1
18.01.2020, 22:00 43,5 40,8 9,9 35
18.01.2020, 23:00 45,7 42,9 9,8 34
19.01.2020, 00:00 45,8 42,8 13,1 27,7
19.01.2020, 01:00 44,2 41,4 14,6 22,2
19.01.2020, 02:00 42,6 39,9 13,1 23,7
19.01.2020, 03:00 41,4 38,7 13,1 26,4
19.01.2020, 04:00 40,4 37,3 15,3 24,7
19.01.2020, 05:00 39,5 36,3 16,7 22,7
19.01.2020, 06:00 38 35,3 17 22,5
19.01.2020, 07:00 37,7 34,9 13,7 24,9
19.01.2020, 08:00 38,3 35,2 11,5 27,1
19.01.2020, 09:00 37,4 34,4 13,1 27,9
19.01.2020, 10:00 36,8 33,7 19,5 22,6
19.01.2020, 11:00 34,6 31,9 23,2 22,9
19.01.2020, 12:00 33,7 30,2 28,9 23,8
19.01.2020, 13:00 31,6 27,3 34,9 24,9
19.01.2020, 14:00 23,8 18,4 45,3 21,4
19.01.2020, 15:00 20,1 14,6 45,3 24,6
19.01.2020, 16:00 25,4 17,9 27,6 42,9
19.01.2020, 17:00 32,9 22,6 10,8 59,6
19.01.2020, 18:00 40,2 31,3 8,7 60
19.01.2020, 19:00 47,9 42,2 10,2 53,1
19.01.2020, 20:00 52,4 47,1 11,3 51,8
19.01.2020, 21:00 54,8 49,5 12 47,9
19.01.2020, 22:00 59,9 53,8 12,3 44,8
19.01.2020, 23:00 62,1 55,3 12,4 42,8
20.01.2020, 00:00 61,3 54,6 12,4 39,3
Minimum 20,1 14,6 8,7 14,1
Maksimum 62,1 55,3 45,3 60
Średnia 41,4 37 18,4 32,1

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.