Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2018-04-23 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.04.2018, 01:00 25,1 10,8 49,5 39,9 2
21.04.2018, 02:00 18 8,5 76,2 13,8 2,1
21.04.2018, 03:00 17 9,2 69,5 15,4 1,8
21.04.2018, 04:00 21,3 11,1 48,9 26,2 2,3
21.04.2018, 05:00 22,7 11,5 45,8 25,4 2,8
21.04.2018, 06:00 29,5 12,9 50 28,5 4,1
21.04.2018, 07:00 32,5 13,9 49,2 27,4 4,5
21.04.2018, 08:00 33,5 15,4 44,1 28,6 4,7
21.04.2018, 09:00 37 17 46,7 27,1 5,3
21.04.2018, 10:00 46,6 21,6 73,1 23,1 9,4
21.04.2018, 11:00 51,9 21,2 92,9 16,9 4
21.04.2018, 12:00 42,3 17 90,6 14,1 2,3
21.04.2018, 13:00 41,7 16,2 90,7 15,2 2,2
21.04.2018, 14:00 45,7 13,7 93,6 12,3 1,6
21.04.2018, 15:00 59,2 12 94,6 10,3 1,2
21.04.2018, 16:00 45,3 10,8 96,6 10,1 1,1
21.04.2018, 17:00 32,8 10,4 96,5 11,4 1,4
21.04.2018, 18:00 31,1 9,8 95,7 13,8 1,5
21.04.2018, 19:00 26,8 7,9 88,4 19,5 1,4
21.04.2018, 20:00 26,6 7,8 80 29 1,6
21.04.2018, 21:00 34,5 9,3 59 50,8 1,5
21.04.2018, 22:00 35,6 10,2 33,9 71 1,7
21.04.2018, 23:00 36,2 13 47 47,8 1,7
22.04.2018, 00:00 33,9 14,4 33,7 54,5 1,4
22.04.2018, 01:00 26,4 11,5 45,2 37,4 1,5
22.04.2018, 02:00 22,1 11 48,6 31,1 2,1
22.04.2018, 03:00 20,2 12,3 39,5 31,1 1,8
22.04.2018, 04:00 22,7 13,5 37,3 30,9 1,3
22.04.2018, 05:00 21,9 13,3 43 27,4 1,6
22.04.2018, 06:00 22 13,2 37,6 28,7 1,5
22.04.2018, 07:00 21,7 12 45,1 23,7 1,9
22.04.2018, 08:00 19,8 10,2 58,7 11,1 1,9
22.04.2018, 09:00 16,6 8,3 63,4 9,7 1,9
22.04.2018, 10:00 13,4 6,2 73,3 7,2 1,8
22.04.2018, 11:00 11,6 5,5 78,7 6,7 1,6
22.04.2018, 12:00 11,1 5,3 80,9 7,5 1
22.04.2018, 13:00 11,5 5,4 82,7 7,5 1,1
22.04.2018, 14:00 11 5 85,9 8,2 1
22.04.2018, 15:00 11 4,7 90 7,9 0,9
22.04.2018, 16:00 11,2 4,7 90 8 1,1
22.04.2018, 17:00 9,9 4,4 90,1 9,8 1,1
22.04.2018, 18:00 10,6 4,7 87,3 12,2 1
22.04.2018, 19:00 11,6 5 80,3 19,3 0,8
22.04.2018, 20:00 15,4 5,8 60,2 44,8 1,1
22.04.2018, 21:00 24,6 8,6 14,4 96,4 1,6
22.04.2018, 22:00 29,3 10,9 13,3 88 2
22.04.2018, 23:00 22,1 10,1 34,9 64,7 1,6
23.04.2018, 00:00 21,9 10,4 34,6 52,5 1,3
Minimum 9,9 4,4 1,2 6,7 0,8
Maksimum 59,2 32 96,6 96,4 13,5
Średnia 28,4 11,5 58,1 29,7 2,4

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.