Dane pomiarowe tabele stacji Zdzieszowice, ul. Piastów 6 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Dane pomiarowe tabele stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 04:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Zdzieszowice , ul. Piastów 6 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 23,5 1,3
18.01.2020, 02:00 17,5 1,2
18.01.2020, 03:00 25,1 1,2
18.01.2020, 04:00 21,4 1,2
18.01.2020, 05:00 18,6 1,1
18.01.2020, 06:00 15,6 1,3
18.01.2020, 07:00 21,3 1,2
18.01.2020, 08:00 23,3 1,3
18.01.2020, 09:00 23,4 1,6
18.01.2020, 10:00 31,5 1,7
18.01.2020, 11:00 37,7 3,5
18.01.2020, 12:00 70,7 4,9
18.01.2020, 13:00 47,1 2,2
18.01.2020, 14:00 39,9 2,8
18.01.2020, 15:00 47,7 3,3
18.01.2020, 16:00 55,2 3,9
18.01.2020, 17:00 54,4 5,1
18.01.2020, 18:00 74,3 9,4
18.01.2020, 19:00 116,5 4,8
18.01.2020, 20:00 57,6 3,5
18.01.2020, 21:00 48,3 3,9
18.01.2020, 22:00 55,1 5,2
18.01.2020, 23:00 54,7 3,6
19.01.2020, 00:00 51,8 2
19.01.2020, 01:00 30,7 1,8
19.01.2020, 02:00 35,3 1,6
19.01.2020, 03:00 42,1 1,9
19.01.2020, 04:00 39,1 1,7
19.01.2020, 05:00 34,7 1,4
19.01.2020, 06:00 24,3 1,3
19.01.2020, 07:00 38,6 2
19.01.2020, 08:00 33,4 1,1
19.01.2020, 09:00 37,6 1,9
19.01.2020, 10:00 43,2 2,6
19.01.2020, 11:00 40 1,8
19.01.2020, 12:00 37,8 1,7
19.01.2020, 13:00 35,1 1,1
19.01.2020, 14:00 28,4 1
19.01.2020, 15:00 32,3 1
19.01.2020, 16:00 30,7 1,3
19.01.2020, 17:00 26,5 1,8
19.01.2020, 18:00 33,3 1,9
19.01.2020, 19:00 46,5 2,3
19.01.2020, 20:00 42 1,7
19.01.2020, 21:00 50 2
19.01.2020, 22:00 60,8 3,3
19.01.2020, 23:00 63,1 2,8
20.01.2020, 00:00 43,9 1,3
Minimum 15,6 1
Maksimum 116,5 9,4
Średnia 41,2 2,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.