Dane pomiarowe tabele stacji Zdzieszowice, ul. Piastów 6 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Dane pomiarowe tabele stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Zdzieszowice , ul. Piastów 6 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 0,3
08.08.2020, 02:00 2,7
08.08.2020, 03:00 5,1
08.08.2020, 04:00 2,9
08.08.2020, 05:00 2,2
08.08.2020, 06:00 1,8
08.08.2020, 07:00 1
08.08.2020, 08:00 0,7
08.08.2020, 09:00 0,8
08.08.2020, 10:00 4,6
08.08.2020, 11:00 3,9
08.08.2020, 12:00 2,3
08.08.2020, 13:00 1,8
08.08.2020, 14:00 2
08.08.2020, 15:00 0,2
08.08.2020, 16:00 0,2
08.08.2020, 17:00 0,3
08.08.2020, 18:00 0,7
08.08.2020, 19:00 0,2
08.08.2020, 20:00 0,2
08.08.2020, 21:00 0,4
08.08.2020, 22:00 0,5
08.08.2020, 23:00 0,6
09.08.2020, 00:00 0,5
09.08.2020, 01:00 0,3
09.08.2020, 02:00 0,5
09.08.2020, 03:00 1,7
09.08.2020, 04:00 1,1
09.08.2020, 05:00 0,8
09.08.2020, 06:00 0,8
09.08.2020, 07:00 0,8
09.08.2020, 08:00 0,6
09.08.2020, 09:00 0,6
09.08.2020, 10:00 3,5
09.08.2020, 11:00 5,7
09.08.2020, 12:00 6
09.08.2020, 13:00 4
09.08.2020, 14:00 1,4
09.08.2020, 15:00 0,3
09.08.2020, 16:00 1,4
09.08.2020, 17:00 0,4
09.08.2020, 18:00 0,3
09.08.2020, 19:00 0,2
09.08.2020, 20:00 0,2
09.08.2020, 21:00 1
09.08.2020, 22:00 1
09.08.2020, 23:00 1,1
10.08.2020, 00:00 1,1
Minimum 16,4 0,2
Maksimum 25,8 15,5
Średnia 21,3 2,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.