Dane pomiarowe tabele stacji Zdzieszowice, ul. Piastów 6 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Dane pomiarowe tabele stacji: Zdzieszowice , ul. Piastów 6

Aktualna data i godzina: 2021-05-06 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Zdzieszowice , ul. Piastów 6 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
04.05.2021, 01:00 34,6 3,4
04.05.2021, 02:00 47,9 6,3
04.05.2021, 03:00 69,6 10,4
04.05.2021, 04:00 72 12,1
04.05.2021, 05:00 62,2 9,7
04.05.2021, 06:00 50,5 9
04.05.2021, 07:00 58,6 11,9
04.05.2021, 08:00 75,4 9,5
04.05.2021, 09:00 38,2 2,8
04.05.2021, 10:00 17,4 1,4
04.05.2021, 11:00 13,6 0,4
04.05.2021, 12:00 15,7 0,3
04.05.2021, 13:00 11,4 0,2
04.05.2021, 14:00 11,4 0,2
04.05.2021, 15:00 20,3 0,2
04.05.2021, 16:00 18,4 0,2
04.05.2021, 17:00 12,8 0,2
04.05.2021, 18:00 13,4 0,2
04.05.2021, 19:00 16,5 0,2
04.05.2021, 20:00 16 0,7
04.05.2021, 21:00 9,6 0,3
04.05.2021, 22:00 17,8 0,2
04.05.2021, 23:00 16,2 0,2
05.05.2021, 00:00 15,5 0,3
05.05.2021, 01:00 12,4 0,2
05.05.2021, 02:00 8,3 0,1
05.05.2021, 03:00 9,8 0,2
05.05.2021, 04:00 12,4 0,1
05.05.2021, 05:00 19,3 0,6
05.05.2021, 06:00 8,4 0,1
05.05.2021, 07:00 9,9 0,2
05.05.2021, 08:00 17,7 0,6
05.05.2021, 09:00 14,6 0,3
05.05.2021, 10:00 12,1 0,3
05.05.2021, 11:00 17,1 0,4
05.05.2021, 12:00 8,7 0,2
05.05.2021, 13:00 6,3 0,2
05.05.2021, 14:00 6,2 0,2
05.05.2021, 15:00 6,4 0,1
05.05.2021, 16:00 8,1 0,6
05.05.2021, 17:00 15 1,4
05.05.2021, 18:00 17,6 1,6
05.05.2021, 19:00 15,7 1,8
05.05.2021, 20:00 24,3 1,2
05.05.2021, 21:00 10,8 0,2
05.05.2021, 22:00 12,5 1
05.05.2021, 23:00 27,8 1,2
06.05.2021, 00:00 27,6 0,9
Minimum 6,2 0,1
Maksimum 75,4 12,1
Średnia 20,5 1,6
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.