Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2018-12-11 01:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
11.12.2018, 01:00
11.12.2018, 02:00
11.12.2018, 03:00
11.12.2018, 04:00
11.12.2018, 05:00
11.12.2018, 06:00
11.12.2018, 07:00
11.12.2018, 08:00
11.12.2018, 09:00
11.12.2018, 10:00
11.12.2018, 11:00
11.12.2018, 12:00
11.12.2018, 13:00
11.12.2018, 14:00
11.12.2018, 15:00
11.12.2018, 16:00
11.12.2018, 17:00
11.12.2018, 18:00
11.12.2018, 19:00
11.12.2018, 20:00
11.12.2018, 21:00
11.12.2018, 22:00
11.12.2018, 23:00
12.12.2018, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.