Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2019-10-16 21:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
16.10.2019, 01:00 37,2 15,2 80,3 7,7 0,2
16.10.2019, 02:00 37,5 15,1 79,5 6,9 0,2
16.10.2019, 03:00 38,3 12,9 78,3 7,4 0,2
16.10.2019, 04:00 38,1 13,4 77,6 7,1 0,1
16.10.2019, 05:00 46 17,9 67,6 6,2 0,1
16.10.2019, 06:00 44 18,4 68,2 6,1 0,2
16.10.2019, 07:00 44,9 21 60,4 6,4 0,4
16.10.2019, 08:00 41,6 20,9 50,7 6,5 0,3
16.10.2019, 09:00 34 19,9 57,9 7,7 0,3
16.10.2019, 10:00 27,7 17,2 61,3 8 0,3
16.10.2019, 11:00 18,3 14,9 68,5 6,7 0,4
16.10.2019, 12:00 14,1 15,5 75,2 5,6 0,5
16.10.2019, 13:00 11,7 14,4 81,7 5,1 0,5
16.10.2019, 14:00 13,2 14,4 82 4,7 0,5
16.10.2019, 15:00 14,6 17,1 78,2 4,1 0,5
16.10.2019, 16:00 15,2 22,1 69,1 4,4 0,5
16.10.2019, 17:00 22,3 24,5 51,4 4,6 0,5
16.10.2019, 18:00 17,6 19,1 41 4,3 0,4
16.10.2019, 19:00 14,9 16,6 41,6 4,3 0,3
16.10.2019, 20:00 21,3 18,6 34,5 4,2 0,3
16.10.2019, 21:00 28,9 20,6 30,1 4,4 0,3
16.10.2019, 22:00
16.10.2019, 23:00
17.10.2019, 00:00
Minimum 11,7 12,9 30,1 4,1 0,1
Maksimum 46 24,5 82 8 0,5
Średnia 27,7 17,6 63,6 5,8 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.