Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2017-08-22 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.08.2017, 01:00 5,8 2,8 41,3 8,6 0 0,1
22.08.2017, 02:00 8,5 4,2 34,4 10,3 0 0,1
22.08.2017, 03:00 11,5 6,5 31,1 9,2 0,2 0,1
22.08.2017, 04:00 13,8 8 25,3 10,4 0 0,1
22.08.2017, 05:00 17,6 11 19 11,6 0,1 0,2
22.08.2017, 06:00 22,7 14,5 17,2 13,7 0,4 0,2
22.08.2017, 07:00 12,7 14,3 0,5
22.08.2017, 08:00 18,7 16,1 15 16,8 0,7 0,3
22.08.2017, 09:00 13,2 8 31 10,7 1 0,2
22.08.2017, 10:00 13 8,3 43,3 8,3 0,6 0,2
22.08.2017, 11:00 9,4 7,2 55 7,1 1,1 0,2
22.08.2017, 12:00 7,1 7,5 60,1 5,7 0,9 0,2
22.08.2017, 13:00 6,3 8,8 65,4 6 0,1 0,2
22.08.2017, 14:00 3 6 75,3 3,5 0 0,1
22.08.2017, 15:00 2,9 6,9 83 4,2 11,2 0,1
22.08.2017, 16:00 4,2 9,3 75,9 4,8 0 0,1
22.08.2017, 17:00 4,2 11,3 78,3 5,2 0 0,2
22.08.2017, 18:00 3,7 8,4 76,7 5,3 0 0,1
22.08.2017, 19:00 3,6 4,2 74,3 5,4 0 0,1
22.08.2017, 20:00 4,6 2,7 65,1 46,7 0 0,2
22.08.2017, 21:00
22.08.2017, 22:00
22.08.2017, 23:00
23.08.2017, 00:00
Minimum 2,9 2,7 14,3 3,5 0 0,1
Maksimum 22,7 16,1 83 46,7 11,2 0,3
Średnia 9,2 8,2 49 10,2 0,8 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.