Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2019-12-08 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.12.2019, 01:00 25,5 21,9 33,3 12,6 12,3 0,8
08.12.2019, 02:00 21,4 18,6 35,8 9,8 12,1 0,7
08.12.2019, 03:00 18,8 16,8 37,4 9,4 12,1 0,7
08.12.2019, 04:00 19,9 17,6 36,2 9,8 11,6 0,7
08.12.2019, 05:00 19,1 17,1 36,5 9,1 11,4 0,7
08.12.2019, 06:00 17,2 15,1 36,8 8,4 11,4 0,7
08.12.2019, 07:00 14,4 10,7 38,6 7,9 10,5 0,6
08.12.2019, 08:00 11,8 7,5 39,9 6,5 10,1 0,6
08.12.2019, 09:00
08.12.2019, 10:00
08.12.2019, 11:00
08.12.2019, 12:00
08.12.2019, 13:00
08.12.2019, 14:00
08.12.2019, 15:00
08.12.2019, 16:00
08.12.2019, 17:00
08.12.2019, 18:00
08.12.2019, 19:00
08.12.2019, 20:00
08.12.2019, 21:00
08.12.2019, 22:00
08.12.2019, 23:00
09.12.2019, 00:00
Minimum 11,8 7,5 33,3 6,5 10,1 0,6
Maksimum 25,5 21,9 39,9 12,6 12,3 0,8
Średnia 18,5 15,6 36,8 9,2 11,4 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.