Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2017-02-20 11:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.02.2017, 01:00 66,1 53,1 30,1 23 23,2 0,9
20.02.2017, 02:00 59,3 47,5 32,6 21,4 20,6 0,8
20.02.2017, 03:00 56,9 45,2 34,3 19,4 20,1 1,9
20.02.2017, 04:00 54,6 43,3 37,2 14,5 19,2 2,5
20.02.2017, 05:00 42,8 34,1 42 12,5 16,9 2,4
20.02.2017, 06:00 33,9 27,5 44,7 12 17 2,3
20.02.2017, 07:00 33,7 26,8 41,7 14,7 17,9 2,3
20.02.2017, 08:00 36,7 28,7 35,9 20,3 17,9 2,3
20.02.2017, 09:00 40,9 33 30 26,7 18,4 2,4
20.02.2017, 10:00 40,5 33,5 37,4 20,3 20 2,4
20.02.2017, 11:00 31,8 27,1 45,1 17,4 19,3 2,4
20.02.2017, 12:00
20.02.2017, 13:00
20.02.2017, 14:00
20.02.2017, 15:00
20.02.2017, 16:00
20.02.2017, 17:00
20.02.2017, 18:00
20.02.2017, 19:00
20.02.2017, 20:00
20.02.2017, 21:00
20.02.2017, 22:00
20.02.2017, 23:00
21.02.2017, 00:00
Minimum 31,8 26,8 30 12 16,9 0,8
Maksimum 66,1 53,1 45,1 26,7 23,2 2,5
Średnia 45,2 36,3 37,4 18,4 19,1 2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.