Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2021-01-15 21:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
15.01.2021, 01:00 40,9 29,2 12,1 10,6 2,5
15.01.2021, 02:00 14,2 41,9 5,8 9,8 2,3
15.01.2021, 03:00 4,6 53,8 3,1 8,6 2,2
15.01.2021, 04:00 7,7 51,3 4,5 8,4 2,2
15.01.2021, 05:00 5,2 51,7 3,8 8,2 2,2
15.01.2021, 06:00 6,9 52,4 4,5 7,9 2,2
15.01.2021, 07:00 21,2 53 7,5 10,2 2,2
15.01.2021, 08:00 13,3 49,4 7,4 7,7 2,2
15.01.2021, 09:00 12,5 39 19,1 7,4 2,2
15.01.2021, 10:00 19,6 40,9 14,9 7,8 2,3
15.01.2021, 11:00 18,2 43,7 15,6 9,2 2,4
15.01.2021, 12:00 11,4 52,1 10,6 8,4 2,3
15.01.2021, 13:00 4 59,7 8,4 9,1 2,2
15.01.2021, 14:00 0,9 61,9 10,9 8 2,2
15.01.2021, 15:00 0,7 65,5 9,9 7,6 2,2
15.01.2021, 16:00 2 64,2 10,8 7,7 2,2
15.01.2021, 17:00 14,1 61,6 13,9 7,3 2,3
15.01.2021, 18:00 20,4 59,4 13,9 7,7 2,3
15.01.2021, 19:00 22,3 58,2 13,8 8,9 2,3
15.01.2021, 20:00 17,4 59,4 11,6 8,8 2,3
15.01.2021, 21:00 30,6 53,8 11,9 9 2,4
15.01.2021, 22:00
15.01.2021, 23:00
16.01.2021, 00:00
Minimum 0,7 29,2 3,1 7,3 2,2
Maksimum 40,9 65,5 19,1 10,6 2,5
Średnia 13,7 52,5 10,2 8,5 2,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.