Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2018-06-23 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.06.2018, 01:00 9,6 47,2 5,9 2,1 0,1
23.06.2018, 02:00 12,4 45,6 4,9 2,1 0,1
23.06.2018, 03:00 16,1 41,9 5,4 2,1 0,1
23.06.2018, 04:00 17,6 37,4 5,1 2,1 0,1
23.06.2018, 05:00 15,8 37,7 4,5 1,6 0,1
23.06.2018, 06:00 15,9 36 4,4 1,6 0,1
23.06.2018, 07:00
23.06.2018, 08:00
23.06.2018, 09:00
23.06.2018, 10:00
23.06.2018, 11:00
23.06.2018, 12:00
23.06.2018, 13:00
23.06.2018, 14:00
23.06.2018, 15:00
23.06.2018, 16:00
23.06.2018, 17:00
23.06.2018, 18:00
23.06.2018, 19:00
23.06.2018, 20:00
23.06.2018, 21:00
23.06.2018, 22:00
23.06.2018, 23:00
24.06.2018, 00:00
Minimum 9,6 36 4,4 1,6 0,1
Maksimum 17,6 47,2 5,9 2,1 0,1
Średnia 14,5 41 5 1,9 0,1
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.