Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2018-04-23 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.04.2018, 01:00 12,7 2,6 50,9 16,5 0,9 0,7
23.04.2018, 02:00 21,6 3,2 52,9 7,5 1,1 0,8
23.04.2018, 03:00 22,7 5,3 46,2 9,7 0,3 0,8
23.04.2018, 04:00 20,2 5,8 45,5 7,3 0,4 0,7
23.04.2018, 05:00 19,2 4,7 33,6 13,4 0,1 0,7
23.04.2018, 06:00 22,1 3,4 20,6 15,7 0,3 0,7
23.04.2018, 07:00 20,4 4,5 24,6 9,2 0,3 0,7
23.04.2018, 08:00 23,8 4,7 22,6 14,3 1,5 0,8
23.04.2018, 09:00 24 7,7 48,8 8 2,3 0,7
23.04.2018, 10:00 27,8 14,6 83,8 4,4 5,5 0,7
23.04.2018, 11:00 24,3 18,8 89,6 5,8 4,2 0,7
23.04.2018, 12:00 17 17,4 100,1 2,8 2 0,6
23.04.2018, 13:00 18,1 18,1 98,2 3,9 1,6 0,6
23.04.2018, 14:00 15,7 16,4 103,1 3 1,3 0,6
23.04.2018, 15:00 16,5 17,6 103,9 4,4 1,2 0,6
23.04.2018, 16:00
23.04.2018, 17:00
23.04.2018, 18:00
23.04.2018, 19:00
23.04.2018, 20:00
23.04.2018, 21:00
23.04.2018, 22:00
23.04.2018, 23:00
24.04.2018, 00:00
Minimum 12,7 2,6 20,6 2,8 0,1 0,6
Maksimum 27,8 18,8 103,9 16,5 5,5 0,8
Średnia 20,4 9,6 61,6 8,4 1,5 0,7
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.