Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2017-04-26 17:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
26.04.2017, 01:00 56,1 28,8 43,5 19,8 4,8 0,6
26.04.2017, 02:00 49,2 26,6 37,6 23,4 5,1 0,6
26.04.2017, 03:00 43,5 25,1 45,3 7,4 5 0,4
26.04.2017, 04:00 43,9 26,5 47,6 7,5 4,5 0,4
26.04.2017, 05:00 35,4 24 52,3 7,6 4,3 0,2
26.04.2017, 06:00 31,5 21,4 45,6 11,6 4,1 0,2
26.04.2017, 07:00 34,3 22,5 44 10,8 3,2 0,2
26.04.2017, 08:00 32,4 21,2 43,2 13,2 3,2 0,2
26.04.2017, 09:00 28,7 19 43,4 14,9 3,1 0,3
26.04.2017, 10:00 20,5 14,9 53,4 12 2,8 0,2
26.04.2017, 11:00 27,1 18,7 52 13 2,8 0,2
26.04.2017, 12:00 23,2 15,9 44,9 18,8 3,3 0,3
26.04.2017, 13:00 25,4 16,7 44,4 19,6 2,4 0,3
26.04.2017, 14:00 15,4 11,4 52,7 12,6 2,4 0,3
26.04.2017, 15:00 18,3 12,9 54,6 16,8 2,6 0,3
26.04.2017, 16:00 14,7 11,3 58,8 11,5 2,8 0,3
26.04.2017, 17:00 21,2 14,3 60,9 11,4 3,3 0,3
26.04.2017, 18:00
26.04.2017, 19:00
26.04.2017, 20:00
26.04.2017, 21:00
26.04.2017, 22:00
26.04.2017, 23:00
27.04.2017, 00:00
Minimum 14,7 11,3 37,6 7,4 2,4 0,2
Maksimum 56,1 28,8 60,9 23,4 5,1 0,6
Średnia 30,6 19,5 48,5 13,6 3,5 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.