Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2019-06-20 11:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.06.2019, 01:00 43,1 6,7 51 4,7
20.06.2019, 02:00 44,5 7,4 56,4 4,9
20.06.2019, 03:00 51,2 11,1 32,3 4,8
20.06.2019, 04:00 54,2 12,8 27,2 4,5
20.06.2019, 05:00 52,7 12 25,7 4,7
20.06.2019, 06:00 32,1 7,7 33,5 5,1
20.06.2019, 07:00 22,7 9 42,6 5,6
20.06.2019, 08:00 19,6 10,1 49,6 6,6
20.06.2019, 09:00 19,2 9,9 59,5 5,8
20.06.2019, 10:00 20,4 17,2 61,3 6
20.06.2019, 11:00 18,8 21,4 62,8 6,1
20.06.2019, 12:00
20.06.2019, 13:00
20.06.2019, 14:00
20.06.2019, 15:00
20.06.2019, 16:00
20.06.2019, 17:00
20.06.2019, 18:00
20.06.2019, 19:00
20.06.2019, 20:00
20.06.2019, 21:00
20.06.2019, 22:00
20.06.2019, 23:00
21.06.2019, 00:00
Minimum 18,8 6,7 25,7 4,5
Maksimum 54,2 21,4 62,8 6,6
Średnia 34,4 11,4 45,6 5,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.