Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2018-10-20 23:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.10.2018, 01:00 66 49 66,7 9,3 2,4 0,7
20.10.2018, 02:00 63,8 46,3 65,9 7,8 2,1 0,7
20.10.2018, 03:00 65,7 46,4 63,7 7,1 1,8 0,6
20.10.2018, 04:00 67,6 47,6 61 6,8 1,4 0,6
20.10.2018, 05:00 70,1 46,3 55,6 8,2 2 0,7
20.10.2018, 06:00 72,6 44,7 49,1 11,2 1,8 0,7
20.10.2018, 07:00 73,2 44,4 42,1 13,8 1,7 0,7
20.10.2018, 08:00 76,4 46,7 38,1 13,5 1,9 0,7
20.10.2018, 09:00 79,3 51 32,7 15,2 1,7 0,7
20.10.2018, 10:00 81,6 56,1 27,9 15,7 2,6 0,7
20.10.2018, 11:00 77,7 56,3 31,6 13,7 4,3 0,8
20.10.2018, 12:00 73,1 55,9 34,8 14,7 3,1 0,8
20.10.2018, 13:00 73,8 57,2 33,5 15,2 2,7 0,8
20.10.2018, 14:00 60,8 48,2 42,1 14,9 2,3 0,8
20.10.2018, 15:00 43,1 37,3 56,9 13,9 2 0,7
20.10.2018, 16:00 42,8 33,6 53,4 17,9 2,2 0,7
20.10.2018, 17:00 56,4 40,3 56,4 16,5 1,6 0,7
20.10.2018, 18:00 64,2 46,3 59,6 15,3 1,4 0,7
20.10.2018, 19:00 61,4 41,5 63,2 15,7 1,7 0,7
20.10.2018, 20:00 47,1 29,2 58,4 10,9 1,6 0,7
20.10.2018, 21:00 20,9 17,4 59,3 6,9 1,7 0,6
20.10.2018, 22:00 17,6 14,9 58,9 7,2 1,2 0,6
20.10.2018, 23:00 15,3 54,4 1
21.10.2018, 00:00
Minimum 17,6 14,9 27,9 6,8 1 0,6
Maksimum 81,6 57,2 66,7 17,9 4,3 0,8
Średnia 61,6 42,3 50,7 12,3 2 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.