Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2019-08-24 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.08.2019, 01:00 19,3 57,4 14,7 4,3 0,1
24.08.2019, 02:00 19,8 60 13,1 4,4 0,1
24.08.2019, 03:00 20,2 56,4 13,3 4,1 0,1
24.08.2019, 04:00 19,7 53,5 10,4 3,8 0,1
24.08.2019, 05:00 19,5 48,6 10,6 4,3 0,1
24.08.2019, 06:00 19,7 46,6 12,2 4,3 0,1
24.08.2019, 07:00
24.08.2019, 08:00
24.08.2019, 09:00
24.08.2019, 10:00
24.08.2019, 11:00
24.08.2019, 12:00
24.08.2019, 13:00
24.08.2019, 14:00
24.08.2019, 15:00
24.08.2019, 16:00
24.08.2019, 17:00
24.08.2019, 18:00
24.08.2019, 19:00
24.08.2019, 20:00
24.08.2019, 21:00
24.08.2019, 22:00
24.08.2019, 23:00
25.08.2019, 00:00
Minimum 19,3 46,6 10,4 3,8 0,1
Maksimum 20,2 60 14,7 4,4 0,1
Średnia 19,7 53,8 12,4 4,2 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.