Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-04-01 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
01.04.2020, 01:00 33,4 28,1 53,6 12,5 1,8 1,8
01.04.2020, 02:00 44 39,1 42,8 18,1 1,6 1,9
01.04.2020, 03:00 50,7 44,7 36,3 19,2 1,3 1,9
01.04.2020, 04:00 45,8 39,6 38,1 15,2 0,8 1,9
01.04.2020, 05:00 41 35 38,7 14,5 1,2 1,9
01.04.2020, 06:00 38,2 32,8 27,3 31,2 0,6 1,9
01.04.2020, 07:00 39,4 34,3 24,5 32,5 1,2 1,9
01.04.2020, 08:00 39 36,1 31,4 28,6 1,9 1,9
01.04.2020, 09:00 33,8 29,9 38,7 20,7 4 1,9
01.04.2020, 10:00 27,2 22,9 49 15,9 6,1 1,9
01.04.2020, 11:00 14 8,9 68,3 9,9 5,1 1,7
01.04.2020, 12:00 12,6 9 76,5 8,9 6 1,6
01.04.2020, 13:00 14,8 12,6 79,8 9,6 5,8 1,7
01.04.2020, 14:00 14,9 13,7 81,5 10,7 5,7 1,7
01.04.2020, 15:00 17,8 16,6 83,7 11 7,2 1,7
01.04.2020, 16:00 23,8 22,1 84,6 12,8 7,9 1,7
01.04.2020, 17:00 24,8 24 87,4 12,7 8,3 1,6
01.04.2020, 18:00 24,3 24,7 87,5 14 7 1,6
01.04.2020, 19:00 24,2 22,3 84,1 17,9 5,5 1,7
01.04.2020, 20:00
01.04.2020, 21:00
01.04.2020, 22:00
01.04.2020, 23:00
02.04.2020, 00:00
Minimum 12,6 8,9 24,5 8,9 0,6 1,6
Maksimum 50,7 44,7 87,5 32,5 8,3 1,9
Średnia 29,7 26,1 58,6 16,6 4,2 1,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.