Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2017-06-29 17:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
29.06.2017, 01:00 27,8 19,7 83 3,8 1,9 0,8
29.06.2017, 02:00 28,6 17,6 79,7 3,4 1,7 0,1
29.06.2017, 03:00 25,4 14,8 75,3 2,8 1,6 0,1
29.06.2017, 04:00 22 11,2 79 2,6 1,4 0,1
29.06.2017, 05:00 20 11,6 92,5 19,2 1 0,1
29.06.2017, 06:00 19,1 12,5 87,4 17,2 1,1 0,1
29.06.2017, 07:00 18,8 10,2 80,3 8,9 0,9 0,1
29.06.2017, 08:00 21,4 6 76,8 6,7 1,6 0,1
29.06.2017, 09:00 21,4 6,6 85,2 4,2 2,2 0,1
29.06.2017, 10:00 20 11,2 93,7 3,9 3,9 0,1
29.06.2017, 11:00 18,3 14,4 95,7 4,5 3,1 0,1
29.06.2017, 12:00 16,9 11,5 98,1 5,7 0,9 0,1
29.06.2017, 13:00 15,9 9,2 96 4,4 1 0,1
29.06.2017, 14:00 6,3 4,6 120,4 2,2 0,5 0
29.06.2017, 15:00 5,3 5,4 117,6 3 0,4 0
29.06.2017, 16:00 6 6,7 112,3 3,8 0 0
29.06.2017, 17:00 8,4 5,8 106,7 3,6 0 0
29.06.2017, 18:00
29.06.2017, 19:00
29.06.2017, 20:00
29.06.2017, 21:00
29.06.2017, 22:00
29.06.2017, 23:00
30.06.2017, 00:00
Minimum 5,3 4,6 75,3 2,2 0 0
Maksimum 28,6 19,7 120,4 19,2 3,9 0,8
Średnia 17,7 10,5 92,9 5,9 1,4 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.