Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-01-22 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.01.2020, 01:00 44,3 35,1 32,3 27,1 7,4 1,5
22.01.2020, 02:00 36,3 26,6 38,8 17,2 7,4 1,4
22.01.2020, 03:00 33,7 24,7 40,8 15,6 8,2 1,4
22.01.2020, 04:00 32,1 23,3 40,8 13,8 7,8 1,3
22.01.2020, 05:00 36,6 27,9 38,5 14,8 7,1 1,4
22.01.2020, 06:00 41,6 31,4 33,5 19,3 6,7 1,4
22.01.2020, 07:00 39,9 29,2 29,4 25,3 7 1,4
22.01.2020, 08:00 33,9 24,6 31,1 24,4 7,3 1,4
22.01.2020, 09:00 28,8 20,1 32 26 7,5 1,4
22.01.2020, 10:00 22,8 15,2 35,5 24,3 8,1 1,3
22.01.2020, 11:00 19,4 12,5 39,7 24,6 10,1 1,2
22.01.2020, 12:00 22,6 16,9 40,1 21,3 10,8 1,2
22.01.2020, 13:00 29,1 24,6 34,9 25,3 7,6 1,2
22.01.2020, 14:00 30,4 26,1 33 24,1 7,3 1,2
22.01.2020, 15:00 22,1 18,6 33,5 21,2 7 1,2
22.01.2020, 16:00 20,3 17,9 30,2 25,8 6,9 1,2
22.01.2020, 17:00 23,3 20,9 28 27,8 6 1,2
22.01.2020, 18:00 24 20,4 24,7 29,6 4,9 1,3
22.01.2020, 19:00 21,5 17,5 26,7 25,4 4,8 1,2
22.01.2020, 20:00 24 19,3 27,6 22,1 4,7 1,2
22.01.2020, 21:00
22.01.2020, 22:00
22.01.2020, 23:00
23.01.2020, 00:00
Minimum 19,4 12,5 24,7 13,8 4,7 1,2
Maksimum 44,3 35,1 40,8 29,6 10,8 1,5
Średnia 29,3 22,6 33,6 22,7 7,2 1,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.