Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2017-10-24 09:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.10.2017, 01:00 3,3 4 18,4 4,2 0,5
24.10.2017, 02:00 2,9 3,8 21,6 4,7 0,4
24.10.2017, 03:00 3,5 4,1 22,6 4,3 0,4
24.10.2017, 04:00 4,9 5 23,4 4,5 0,5
24.10.2017, 05:00 5,8 5,8 26,4 4,3 0,5
24.10.2017, 06:00 7,7 6,5 28 4,3 0,5
24.10.2017, 07:00 15 6,2 30,3 4 0,5
24.10.2017, 08:00 21,9 10,7 30,1 4,2 0,5
24.10.2017, 09:00 18,4 5,3 31,2 4,2 0,5
24.10.2017, 10:00
24.10.2017, 11:00
24.10.2017, 12:00
24.10.2017, 13:00
24.10.2017, 14:00
24.10.2017, 15:00
24.10.2017, 16:00
24.10.2017, 17:00
24.10.2017, 18:00
24.10.2017, 19:00
24.10.2017, 20:00
24.10.2017, 21:00
24.10.2017, 22:00
24.10.2017, 23:00
25.10.2017, 00:00
Minimum 2,9 3,8 18,4 4 0,4
Maksimum 21,9 10,7 31,2 4,7 0,5
Średnia 9,3 5,7 25,8 4,3 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.