Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2018-08-19 13:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.08.2018, 01:00 39,6 14,5 37,8 9,9 0,7 0,4
19.08.2018, 02:00 56,7 17,6 18,8 8,5 0,8 0,4
19.08.2018, 03:00 46,7 9,2 14,4 6,2 0,8 0,4
19.08.2018, 04:00 44,5 6,1 12,5 6,7 0,9 0,3
19.08.2018, 05:00 39,2 7,4 12,3 5,9 0,6 0,3
19.08.2018, 06:00 39,7 10,5 9,9 8,6 1,1 0,3
19.08.2018, 07:00 33,4 11 11,5 7 1,3 0,3
19.08.2018, 08:00 26 12,1 29,4 3,5 2,7 0,3
19.08.2018, 09:00 22,8 13,7 48,7 3,3 5,2 0,3
19.08.2018, 10:00 18,9 16,7 74,1 1,7 2,9 0,3
19.08.2018, 11:00 13,6 14,4 91,8 0,9 3 0,2
19.08.2018, 12:00 12,7 14,6 96,3 1,5 7,1 0,1
19.08.2018, 13:00
19.08.2018, 14:00
19.08.2018, 15:00
19.08.2018, 16:00
19.08.2018, 17:00
19.08.2018, 18:00
19.08.2018, 19:00
19.08.2018, 20:00
19.08.2018, 21:00
19.08.2018, 22:00
19.08.2018, 23:00
20.08.2018, 00:00
Minimum 12,7 6,1 9,9 0,9 0,6 0,1
Maksimum 56,7 17,6 96,3 9,9 7,1 0,4
Średnia 32,8 12,3 38,1 5,3 2,3 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.