Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2021-04-10 13:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
10.04.2021, 01:00 11,5 72,7 6,1 7,9 0,7
10.04.2021, 02:00 9,9 73,6 5,3 8 0,7
10.04.2021, 03:00 9,4 74,3 5 7,5 0,7
10.04.2021, 04:00 9,4 73,1 5 7,2 0,7
10.04.2021, 05:00 9,4 72,6 4,8 7,7 0,7
10.04.2021, 06:00 9,9 69,9 5,8 7,5 0,7
10.04.2021, 07:00 11 67,6 7,5 7,2 0,7
10.04.2021, 08:00 11,8 66,7 8,1 7,6 0,7
10.04.2021, 09:00 12,8 70,7 8,1 9,1 0,7
10.04.2021, 10:00 14,3 73,2 8,8 9,9 0,7
10.04.2021, 11:00 16,7 78,1 9,8 10,4 0,7
10.04.2021, 12:00 16,6 85,7 9,2 10,1 0,7
10.04.2021, 13:00 16,8 91,4 8,8 9,8 0,8
10.04.2021, 14:00
10.04.2021, 15:00
10.04.2021, 16:00
10.04.2021, 17:00
10.04.2021, 18:00
10.04.2021, 19:00
10.04.2021, 20:00
10.04.2021, 21:00
10.04.2021, 22:00
10.04.2021, 23:00
11.04.2021, 00:00
Minimum 9,4 66,7 4,8 7,2 0,7
Maksimum 16,8 91,4 9,8 10,4 0,8
Średnia 12,3 74,6 7,1 8,5 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.