Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2021-12-08 11:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2021-12-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.12.2021, 01:00 19,5 18
06.12.2021, 02:00 16,1 14,2
06.12.2021, 03:00 19,1 17,1
06.12.2021, 04:00 25 23
06.12.2021, 05:00 32,9 31,3
06.12.2021, 06:00 40,1 33,3
06.12.2021, 07:00 36,3 36,8
06.12.2021, 08:00 35,7 34,7
06.12.2021, 09:00 43,7 42,5
06.12.2021, 10:00 42,4 39,3
06.12.2021, 11:00 43,8 36,8
06.12.2021, 12:00 48,1 38,8
06.12.2021, 13:00 35,1 34,8
06.12.2021, 14:00 30,3 30
06.12.2021, 15:00 33,2 31,7
06.12.2021, 16:00 26,2 25
06.12.2021, 17:00 26,4 25,3
06.12.2021, 18:00 29,4 28,5
06.12.2021, 19:00 31,3 29,9
06.12.2021, 20:00 32,7 30,2
06.12.2021, 21:00 35,4 27,6
06.12.2021, 22:00 34,5 31,4
06.12.2021, 23:00 39,5 34,4
07.12.2021, 00:00 32 31,8
07.12.2021, 01:00 34 28,3
07.12.2021, 02:00 31,3 27,7
07.12.2021, 03:00 24,9 23,6
07.12.2021, 04:00 35,9 31,4
07.12.2021, 05:00 35,8 32,2
07.12.2021, 06:00 34,6 33,6
07.12.2021, 07:00 39,8 28,8
07.12.2021, 08:00 39,8 33,3
07.12.2021, 09:00 50,1 41,4
07.12.2021, 10:00 54,8 47,1
07.12.2021, 11:00 49,4 48
07.12.2021, 12:00 47,7 44,7
07.12.2021, 13:00 48,3 43,7
07.12.2021, 14:00 44,5 38,2
07.12.2021, 15:00 32,7 33,6
07.12.2021, 16:00 39,6 37,4
07.12.2021, 17:00 53,9 50
07.12.2021, 18:00 69,7 65,8
07.12.2021, 19:00 83,9 80,3
07.12.2021, 20:00 76,3 65
07.12.2021, 21:00 79,7 67,5
07.12.2021, 22:00 111,5 99,9
07.12.2021, 23:00 107,3 94
08.12.2021, 00:00 133,9 118,3
08.12.2021, 01:00 72,8 61,1
08.12.2021, 02:00 57,3 44
08.12.2021, 03:00 50,5 39,3
08.12.2021, 04:00 48,6 44,1
08.12.2021, 05:00 45 40,1
08.12.2021, 06:00 39,4 31,5
08.12.2021, 07:00 40,9 38
08.12.2021, 08:00 36,1 33,2
08.12.2021, 09:00 40,4 33,8
08.12.2021, 10:00 37,2 32,2
08.12.2021, 11:00 40,5 32,3
08.12.2021, 12:00
08.12.2021, 13:00
08.12.2021, 14:00
08.12.2021, 15:00
08.12.2021, 16:00
08.12.2021, 17:00
08.12.2021, 18:00
08.12.2021, 19:00
08.12.2021, 20:00
08.12.2021, 21:00
08.12.2021, 22:00
08.12.2021, 23:00
09.12.2021, 00:00
Minimum 16,1 14,2
Maksimum 133,9 118,3
Średnia 45 40,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.