Dane pomiarowe tabele stacji Borówiec, ul. Drapałka 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Dane pomiarowe tabele stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 04:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Borówiec , ul. Drapałka 4 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 42,2 36 13,9 2,1
18.01.2020, 02:00 35,1 37,2 11 1,6
18.01.2020, 03:00 31,5 36,8 9,9 1,4
18.01.2020, 04:00 30,4 33,5 10,2 1,3
18.01.2020, 05:00 32 30 11,1 1,3
18.01.2020, 06:00 28,9 26,6 12,3 1,3
18.01.2020, 07:00 28,8 23,3 13 1,1
18.01.2020, 08:00 28,5 21,2 14 1,1
18.01.2020, 09:00 27,1 20,1 14,4 1,1
18.01.2020, 10:00 24,6 24,1 12,9 0,9
18.01.2020, 11:00 24,7 28,3 12,6 0,9
18.01.2020, 12:00 24,4 31,9 12,1 0,9
18.01.2020, 13:00 19,3 43 9,9 0,7
18.01.2020, 14:00 14,8 49,2 9,4 0,5
18.01.2020, 15:00 11,6 60,1 8,4 0,4
18.01.2020, 16:00 11,7 55,7 10,8 0,4
18.01.2020, 17:00 14,3 46,3 15,6 0,6
18.01.2020, 18:00 21,6 37,6 22,5 1,2
18.01.2020, 19:00 23,8 39,8 15,4 1,6
18.01.2020, 20:00 27,7 35,9 17 1,5
18.01.2020, 21:00 35,1 36,5 15,6 2
18.01.2020, 22:00 33 37 13,2 2
18.01.2020, 23:00 32,2 29,8 18,6 1,8
19.01.2020, 00:00 28,4 28,5 18,6 2,1
19.01.2020, 01:00 29,3 23,3 20,6 1,9
19.01.2020, 02:00 31,4 23,4 17,3 2
19.01.2020, 03:00 33 29,1 10,3 1,7
19.01.2020, 04:00 28,5 28,4 10 1,5
19.01.2020, 05:00 25,6 27,2 11,8 1,3
19.01.2020, 06:00 22,2 20,8 17 1,2
19.01.2020, 07:00 23,7 9,2 22,6 1
19.01.2020, 08:00 19,4 3,9 27,2 0,9
19.01.2020, 09:00 20,8 7 25,6 1,1
19.01.2020, 10:00 26,3 12,6 19,1 1,1
19.01.2020, 11:00 23,7 27,3 13,9 1,2
19.01.2020, 12:00 24,2 36,6 14,2 1,1
19.01.2020, 13:00 22,2 44,4 13,5 0,9
19.01.2020, 14:00 21,3 55,9 0,5
19.01.2020, 15:00 18,8 50,2 11,1 0,4
19.01.2020, 16:00 23,3 44,9 12,6 0,5
19.01.2020, 17:00 21,5 47 8,6 0,5
19.01.2020, 18:00 18,4 50,5 6,5 0,5
19.01.2020, 19:00 13,1 45,6 8,8 0,4
19.01.2020, 20:00 15,8 24,4 29,9 1
19.01.2020, 21:00 23 29,2 21,9 1,1
19.01.2020, 22:00 18,3 31,6 18,8 0,7
19.01.2020, 23:00 28,2 23,3 24,8 1,5
20.01.2020, 00:00 39,3 23 25 1,8
Minimum 11,6 3,9 6,5 0,4
Maksimum 45,8 60,1 30 2,2
Średnia 26,4 31,8 15,9 1,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.