Dane pomiarowe tabele stacji Borówiec, ul. Drapałka 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Dane pomiarowe tabele stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Aktualna data i godzina: 2021-05-06 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Borówiec , ul. Drapałka 4 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
04.05.2021, 01:00 10,7 42,7 12,8 0,4
04.05.2021, 02:00 16,6 40,6 13,4 0,3
04.05.2021, 03:00 16,1 41,2 12,4 0,5
04.05.2021, 04:00 14,3 40,7 12,3 0,4
04.05.2021, 05:00 18,2 38,8 13,6 0,3
04.05.2021, 06:00 14,7 39,6 15,4 0,3
04.05.2021, 07:00 12,1 44,5 17,4 0,3
04.05.2021, 08:00 15,2 48,6 17,6 0,3
04.05.2021, 09:00 15,1 56,4 13,6 0,2
04.05.2021, 10:00 12,7 64,2 10,7 0,2
04.05.2021, 11:00 10,6 70,4 10,2 0,2
04.05.2021, 12:00 13,1 74,8 10,1 0,2
04.05.2021, 13:00 15,9 85,2 7,4 0,1
04.05.2021, 14:00 16 92,2 8 0,1
04.05.2021, 15:00 13,6 90,3 7,6 0,1
04.05.2021, 16:00 11,6 80,4 10,9 0,1
04.05.2021, 17:00 9,1 85,9 7,4 0,1
04.05.2021, 18:00 11,3 88,7 7,3 0,1
04.05.2021, 19:00 10,9 84,7 8,2 0,1
04.05.2021, 20:00 10,7 82,3 8,4 0,2
04.05.2021, 21:00 12,1 73,6 12,6 0,1
04.05.2021, 22:00 13,5 69,4 12,7 0,1
04.05.2021, 23:00 12,2 83,2 5,1 0,2
05.05.2021, 00:00 9,1 80,3 5,5 0,1
05.05.2021, 01:00 9,5 73,7 6,2 0,1
05.05.2021, 02:00 10,3 75,6 4,6 0,1
05.05.2021, 03:00 6,8 70,3 6,1 0,1
05.05.2021, 04:00 1,8 67,9 5,4 0,1
05.05.2021, 05:00 1,2 64,4 7,1 0,1
05.05.2021, 06:00 1,9 65,9 7,2 0,1
05.05.2021, 07:00 3,2 64,5 7,5 0,1
05.05.2021, 08:00 6,7 66,9 5,9 0,1
05.05.2021, 09:00 7,9 72,2 4,7 0,1
05.05.2021, 10:00 8,6 78,1 3,5 0
05.05.2021, 11:00 8,5 75,8 4,4 0,1
05.05.2021, 12:00 7,2 76,9 4,3 0
05.05.2021, 13:00 8,1 82,1 4,1 0
05.05.2021, 14:00 8,2 83,3 3,9 0
05.05.2021, 15:00 6,9 87,1 3,6 0,1
05.05.2021, 16:00 9,4 89,8 3,8 0
05.05.2021, 17:00 19,1 90,8 4 0
05.05.2021, 18:00 33 90,7 3,8 0
05.05.2021, 19:00 34,7 88,5 4,3 0
05.05.2021, 20:00 27 82 5,6 0,1
05.05.2021, 21:00 30,8 74,6 6,6 0,1
05.05.2021, 22:00 75,9 6,6 0,1
05.05.2021, 23:00 69,5 17 0
06.05.2021, 00:00 71,5 11,2 0
Minimum 1,2 38,8 3 0
Maksimum 34,7 92,2 17,6 0,5
Średnia 12,1 70,6 7,8 0,1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.