Dane pomiarowe tabele stacji Borówiec, ul. Drapałka 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Dane pomiarowe tabele stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Borówiec , ul. Drapałka 4 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 25,8 45,6 20,5 0,3
08.08.2020, 02:00 22 41,9 20,7 0,3
08.08.2020, 03:00 22,1 33,1 23,9 0,3
08.08.2020, 04:00 22,8 38,2 19,3 0,3
08.08.2020, 05:00 22,7 39,5 17,7 0,3
08.08.2020, 06:00 23,4 37,4 17,8 0,3
08.08.2020, 07:00 22,1 43,7 14,4 0,2
08.08.2020, 08:00 25,3 42,4 11,9 0,3
08.08.2020, 09:00 28,2 58,6 8,6 0,3
08.08.2020, 10:00 28,1 74,1 7,2 0,4
08.08.2020, 11:00 30,2 90,8 6 0,3
08.08.2020, 12:00 31,1 105,4 4,2 0,2
08.08.2020, 13:00 30,1 120,2 2,7 0,2
08.08.2020, 14:00 27,7 126,2 2,4 0,2
08.08.2020, 15:00 21,9 130,3 2,6 0,2
08.08.2020, 16:00 24,2 130,8 2,4 0,2
08.08.2020, 17:00 24,6 132,8 0,2
08.08.2020, 18:00 21,9 129,7 4,5 0,2
08.08.2020, 19:00 26,1 115,7 6,5 0,2
08.08.2020, 20:00 34,1 98,1 10,6 0,2
08.08.2020, 21:00 33,1 65,3 22,6 0,3
08.08.2020, 22:00 40,7 55,4 26,4 0,2
08.08.2020, 23:00 44,3 44,8 29,6 0,3
09.08.2020, 00:00 33,2 31,6 29,6 0,4
09.08.2020, 01:00 27,8 21,1 27,3 0,4
09.08.2020, 02:00 27,1 20,5 30,1 0,4
09.08.2020, 03:00 30,9 15,5 28,5 0,5
09.08.2020, 04:00 28,8 20,1 23,3 0,5
09.08.2020, 05:00 27,8 26,9 19,2 0,5
09.08.2020, 06:00 24,3 30,2 16,8 0,5
09.08.2020, 07:00 19,1 29,1 20,6 0,4
09.08.2020, 08:00 26,7 34,9 15,3 0,5
09.08.2020, 09:00 33,8 60,4 8,9 0,5
09.08.2020, 10:00 30,2 88,5 5,8 1,1
09.08.2020, 11:00 22,5 106,6 3,5 0,3
09.08.2020, 12:00 19,1 116,9 2,8 0,2
09.08.2020, 13:00 20,5 122,5 2,4 0,2
09.08.2020, 14:00 18,4 124,9 2,2 0,2
09.08.2020, 15:00 17,8 123,6 2,1 0,2
09.08.2020, 16:00 15,3 124,8 1,9 0,2
09.08.2020, 17:00 22,6 100 2,9 0,2
09.08.2020, 18:00 16 57,3 6,3 0,2
09.08.2020, 19:00 12,1 46,5 8,7 0,1
09.08.2020, 20:00 9,7 35,6 19,7 0,2
09.08.2020, 21:00 13 34,1 29,9 0,4
09.08.2020, 22:00 20,7 44,3 19,2 0,4
09.08.2020, 23:00 24,9 55,7 12,4 0,2
10.08.2020, 00:00 23,6 63,5 10,5 0,2
Minimum 8,5 15,5 1,9 0,1
Maksimum 44,3 132,8 30,1 1,1
Średnia 23,4 68,7 12,8 0,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.