Dane pomiarowe tabele stacji Borówiec, ul. Drapałka 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Dane pomiarowe tabele stacji: Borówiec , ul. Drapałka 4

Aktualna data i godzina: 2021-09-26 03:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Borówiec , ul. Drapałka 4 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.09.2021, 01:00 7,2 58,8 2,4 0,1
24.09.2021, 02:00 7,1 75,1 1,8 0
24.09.2021, 03:00 18,3 75,1 1,7 0,1
24.09.2021, 04:00 21 73,6 1,4 0
24.09.2021, 05:00 18,9 72,4 1,4 0
24.09.2021, 06:00 17,4 69 2 0,1
24.09.2021, 07:00 16,7 65,7 3,1 0
24.09.2021, 08:00 15,7 63,4 3,2 0
24.09.2021, 09:00 14,2 61,6 3,2 0,1
24.09.2021, 10:00 11,4 60 3,3 0,1
24.09.2021, 11:00 10,4 60,2 3,3 0,1
24.09.2021, 12:00 12,1 60,9 3,3 0
24.09.2021, 13:00 12,6 63,3 3 0,1
24.09.2021, 14:00 14,9 68,1 2,7 0,1
24.09.2021, 15:00 16,7 71,2 2,5 0,1
24.09.2021, 16:00 14,4 73,3 2,3 0,1
24.09.2021, 17:00 14,3 75,9 2,6 0,1
24.09.2021, 18:00 18,1 70,2 3,8 0,1
24.09.2021, 19:00 20,9 61,8 6,3 0,1
24.09.2021, 20:00 20,1 53 6,4 0,1
24.09.2021, 21:00 19,4 47,3 6 0,1
24.09.2021, 22:00 12,2 43,6 5,7 0,1
24.09.2021, 23:00 6,8 42 0,2
25.09.2021, 00:00 8 40 4,9 0,2
25.09.2021, 01:00 8,2 40,7 4,2 0,1
25.09.2021, 02:00 8,7 40,5 4,7 0,1
25.09.2021, 03:00 11,7 40,2 5 0,1
25.09.2021, 04:00 11,2 37,8 5,3 0,1
25.09.2021, 05:00 10,9 36,3 5,7 0,1
25.09.2021, 06:00 14 37,6 5,8 0,1
25.09.2021, 07:00 15 36,6 6,1 0,1
25.09.2021, 08:00 14,4 35,7 6,5 0,1
25.09.2021, 09:00 14,6 35,7 6,6 0,1
25.09.2021, 10:00 16 37,7 6,3 0,1
25.09.2021, 11:00 14,8 40,6 5,1 0,1
25.09.2021, 12:00 12,6 48,3 4,2 0,1
25.09.2021, 13:00 9,9 51,9 4,1 0,1
25.09.2021, 14:00 8,4 52,2 4,1 0,1
25.09.2021, 15:00 8 54,4 3,5 0,1
25.09.2021, 16:00 8,9 52,9 3,9 0,1
25.09.2021, 17:00 12,1 51,1 4,4 0,1
25.09.2021, 18:00 11,3 53,4 4 0,1
25.09.2021, 19:00 8,8 46,9 5,4 0,1
25.09.2021, 20:00 9,1 45,2 5,5 0,2
25.09.2021, 21:00 8,5 39,9 6,4 0,3
25.09.2021, 22:00 7,7 35 7,2 0,3
25.09.2021, 23:00 8,8 26,3 9,2 0,4
26.09.2021, 00:00 12,9 22,9 8,7 0,6
Minimum 6,8 17 1,4 0
Maksimum 21 75,9 9,2 0,6
Średnia 12,8 51,5 4,5 0,1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.