Kalisz, ul.Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Informacje podstawowe
Kod krajowy WpKaliSawick
Kod międzynarodowy PL0503A
Strefa miasto Kalisz
Nazwa stacji Kalisz-Wyszynskiego
Adres Kalisz , ul.Wyszyńskiego
Wsp. WGS84 Φ 51,748103
λ 18,04931
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 431729
y: 434389,32
Data rozpoczęcia pomiarów 2010-01-01
Wysokość n.p.m. 132 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
o-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
etylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
m,p-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
toluen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)