Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2019-05-21 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.05.2019, 01:00 28,8 16,2 71,8 8,1 8,4 0,6 0,4
19.05.2019, 02:00 22,3 23,8 52,6 10,9 11,7 0,5 0,4
19.05.2019, 03:00 32 28,1 39,7 13 12,1 0,6 0,4
19.05.2019, 04:00 38,8 35,1 33 14 10,7 0,6 0,4
19.05.2019, 05:00 46,3 31,9 16,4 17,4 9,9 0,6 0,5
19.05.2019, 06:00 47,3 45 32,6 15,5 23,8 0,6 0,5
19.05.2019, 07:00 45,5 44,1 36,5 11,9 21,7 0,6 0,4
19.05.2019, 08:00 41 22 45,2 8,4 13,1 0,6 0,4
19.05.2019, 09:00 30,8 27,2 74,9 4,9 10,1 0,6 0,3
19.05.2019, 10:00 18,6 28,6 86,6 4,1 13,4 0,6 0,4
19.05.2019, 11:00 23,1 19,8 84,8 4,6 13 0,6 0,4
19.05.2019, 12:00 25,8 14,9 98,5 3,4 6,8 0,6 0,4
19.05.2019, 13:00 21,8 12,6 103,1 3,5 9,1 0,5 0,4
19.05.2019, 14:00 22,7 12,4 108,4 3,3 7 0,5 0,4
19.05.2019, 15:00 30,4 11,8 108,5 3,1 6 0,4 0,4
19.05.2019, 16:00 20,2 10,2 103,3 3,2 3,6 0,4 0,3
19.05.2019, 17:00 26,3 8 100 4 3 0,3 0,4
19.05.2019, 18:00 28,4 6,1 95,3 4,2 3,7 0,2 0,4
19.05.2019, 19:00 26,7 17,2 97,9 3,6 4,4 0,1 0,3
19.05.2019, 20:00 26,9 13,7 74,8 10,6 3,1 0,1 0,4
19.05.2019, 21:00 19,6 18,8 68,5 8,6 7 0,1 0,4
19.05.2019, 22:00 17,5 13,3 67,8 7,4 3,8 0,2 0,4
19.05.2019, 23:00 19 9,3 63,9 7,2 3,9 0,2 0,4
20.05.2019, 00:00 21 18,6 45,8 10,3 8,4 0,2 0,4
20.05.2019, 01:00 28,7 13,8 46,4 10,1 9,6 0,2 0,4
20.05.2019, 02:00 31,9 18,8 51,9 7,8 6,8 0,2 0,3
20.05.2019, 03:00 26,7 22,9 47,1 8,2 8,7 0,2 0,3
20.05.2019, 04:00 20,7 14,4 44,8 9,3 13,5 0,2 0,3
20.05.2019, 05:00 24,4 17,6 52,8 6,1 7,2 0,2 0,3
20.05.2019, 06:00 28 13,6 39,5 8,8 5,4 0,2 0,3
20.05.2019, 07:00 24,3 16,9 36,3 9,1 4,6 0,2 0,3
20.05.2019, 08:00 24,1 12,5 32,4 7,9 4,3 0,2 0,3
20.05.2019, 09:00 27,5 19,4 29,2 7,9 4 0,3 0,3
20.05.2019, 10:00 28,5 23,3 29,9 7 3,9 0,2 0,3
20.05.2019, 11:00 37,7 26,5 29,1 7,7 4,6 0,2 0,4
20.05.2019, 12:00 45 26,8 49 5,5 9,5 0,2 0,3
20.05.2019, 13:00 39,3 8,8 62,3 5,1 12,4 0,2 0,4
20.05.2019, 14:00 38,7 28,3 81,8 4,9 7,5 0,2 0,4
20.05.2019, 15:00 37,3 7,4 93,2 4,7 5,5 0,3 0,4
20.05.2019, 16:00 23,1 6,1 102,8 3,8 4,8 0,2 0,4
20.05.2019, 17:00 14,1 8,1 102,4 3,8 5,5 0,2 0,4
20.05.2019, 18:00 10,9 10 103,6 3,9 3,8 0,2 0,4
20.05.2019, 19:00 7,9 9,3 102,9 4 4,9 0,2 0,4
20.05.2019, 20:00 12,4 9,3 86,3 8,3 5,9 0,2 0,4
20.05.2019, 21:00 16,8 6,5 74 10,8 3 0,2 0,4
20.05.2019, 22:00 20,2 6,2 63,7 13,8 3,4 0,1 0,4
20.05.2019, 23:00 24,3 17,2 32 27,2 3,4 0,2 0,5
21.05.2019, 00:00 24,3 13,5 39,9 22,7 2,9 0,3 0,5
Minimum 7,9 6,1 14 3,1 2,9 0,1 0,3
Maksimum 47,3 45 108,5 27,2 23,8 0,6 0,5
Średnia 27,8 18,3 64,3 8,6 7,8 0,4 0,4

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.