Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2019-11-13 13:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
11.11.2019, 01:00 51,7 43,4 9,3 19,6 0,9 0,5
11.11.2019, 02:00 41,2 27 10 18,8 0,9 0,5
11.11.2019, 03:00 31,7 30,7 10,9 16,4 2,8 0,9 0,5
11.11.2019, 04:00 26,5 19,8 11,6 16,3 3,2 0,9 0,4
11.11.2019, 05:00 25,8 23,5 10,5 18 3,3 0,9 0,5
11.11.2019, 06:00 24,4 15,8 6,1 22,1 4,4 0,9 0,5
11.11.2019, 07:00 32 18,5 0,5 26,1 3,8 0,9 0,6
11.11.2019, 08:00 42 28,7 7,7 23,5 6,8 0,9 0,6
11.11.2019, 09:00 52,9 37,5 22,4 16,3 5,5 1 0,4
11.11.2019, 10:00 35,3 25,5 23 14,3 6,7 0,9 0,4
11.11.2019, 11:00 37,8 27,8 32,5 11,6 8 0,9 0,4
11.11.2019, 12:00 37,9 35,6 33 11,8 6,6 0,9 0,4
11.11.2019, 13:00 41,5 28,1 44,7 12 6 0,8 0,3
11.11.2019, 14:00 32,9 26,1 57 9,5 4,9 0,8 0,3
11.11.2019, 15:00 15,4 7,2 49,8 10,9 6,3 0,6 0,3
11.11.2019, 16:00 32,2 18 43,1 14,5 6,7 0,6 0,4
11.11.2019, 17:00 21,3 22,3 24,2 26 10,5 0,5 0,5
11.11.2019, 18:00 48,5 35,4 16,2 26,9 17,6 0,8 0,5
11.11.2019, 19:00 65,6 50,1 23,3 20,2 10,1 0,8 0,6
11.11.2019, 20:00 52,1 45,6 20,5 23,5 13,8 0,9 0,5
11.11.2019, 21:00 55,6 40,9 29 0,9
11.11.2019, 22:00 43,2 31,9 34 14,5 7,3 0,9 0,4
11.11.2019, 23:00 25,6 20,9 30,6 15,5 6,2 0,8 0,4
12.11.2019, 00:00 31 24,4 25,6 15,8 7,1 0,8 0,5
12.11.2019, 01:00 27,6 24,8 22,2 17,3 6,9 0,8 0,4
12.11.2019, 02:00 23 20,5 25,4 14,7 6,1 0,8 0,3
12.11.2019, 03:00 17,1 14,9 25 14,5 7,1 0,8 0,3
12.11.2019, 04:00 23,2 15,1 23,5 14,9 8 0,8 0,3
12.11.2019, 05:00 22,9 13,9 18,9 17,5 7,9 0,8 0,4
12.11.2019, 06:00 24,8 23,9 17,6 19,3 7,2 0,8 0,4
12.11.2019, 07:00 24,4 11,7 14,1 22,1 8,7 0,8 0,4
12.11.2019, 08:00 29,8 23,1 12,2 24,7 7,6 0,8 0,5
12.11.2019, 09:00 31,5 17,5 10,4 26,5 7,2 0,8 0,5
12.11.2019, 10:00 41,7 25,8 11,9 27 7,3 0,8 0,5
12.11.2019, 11:00 43,2 30,4 16,3 24 8,7 0,8 0,4
12.11.2019, 12:00 41,1 24,9 16,7 24,1 8,9 0,8 0,4
12.11.2019, 13:00 42,8 30,8 11,6 29,6 10 0,8 0,4
12.11.2019, 14:00 40,9 26,9 12,1 29,3 10,2 0,8 0,5
12.11.2019, 15:00 38,5 29,2 12,1 28 10,6 0,9 0,5
12.11.2019, 16:00 42,2 28,5 15,3 24,2 8,5 0,9 0,4
12.11.2019, 17:00 34,9 22,5 14,2 26,4 8,2 0,9 0,5
12.11.2019, 18:00 28,1 25,2 18,4 26,1 9,5 0,9 0,5
12.11.2019, 19:00 32,5 29,5 18,4 22,1 8,8 0,9
12.11.2019, 20:00 33,6 31,3 26 18,3 8 0,9
12.11.2019, 21:00 33,1 21,2 26,3 15,8 8,2 1
12.11.2019, 22:00 25,9 16,9 18,4 19,1 9,6 0,9
12.11.2019, 23:00 23,3 20,8 12,2 22,2 10,6 0,9
13.11.2019, 00:00 32,9 26,5 18,5 18,7 9,1 1 2,6
Minimum 13,7 7,2 0,5 9,5 2,7 0,4 0,3
Maksimum 65,6 50,1 57 29,6 17,6 1 2,6
Średnia 31,5 23,2 21 19,3 7 0,8 0,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.