Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
16.07.2019, 01:00 21,1 11,4 53,5 3,8 3,7 0,1 0,5
16.07.2019, 02:00 15,1 11,3 43,4 5 10,4 0,1 0,6
16.07.2019, 03:00 15,9 12,6 36,7 5,5 7,4 0,1 0,6
16.07.2019, 04:00 16 10,5 37,4 4,9 5,3 0,1 0,6
16.07.2019, 05:00 13,6 7,8 44,5 4 5,1 0,2 0,6
16.07.2019, 06:00 15,1 8 42,6 4,6 5,3 0,1 0,6
16.07.2019, 07:00 11,5 10,7 46,1 4,3 5,1 0,1 0,6
16.07.2019, 08:00 14,3 11,1 50 3,9 3,3 0,1 0,5
16.07.2019, 09:00 16,6 9,1 54,4 3,5 3,6 0,1 0,6
16.07.2019, 10:00 19,2 10,9 63,5 2,6 3,6 0,1 0,5
16.07.2019, 11:00 12,5 11,2 65,8 2,3 3,8 0,1 0,5
16.07.2019, 12:00 15,5 9,1 66,5 2,1 5 0,1 0,5
16.07.2019, 13:00 20,8 13,9 67,2 2 5,5 0,1 0,6
16.07.2019, 14:00 19 13,2 68 2,2 6,2 0,3 0,6
16.07.2019, 15:00 17,2 9,7 66,6 2,3 6,1 0,3 0,5
16.07.2019, 16:00 17,7 4,8 69,9 2,3 5,8 0,2 0,5
16.07.2019, 17:00 19,7 7,5 76,1 2,1 7,7 0,1 0,6
16.07.2019, 18:00 21,4 9,8 76,1 2 8,3 0,1 0,6
16.07.2019, 19:00 18,9 7 74,2 2,1 8,6 0,2 0,6
16.07.2019, 20:00 24,6 1,3 72,5 2,2 6,2 0,1 0,6
16.07.2019, 21:00 23,5 71,8 2,4 5,7 0,1 0,6
16.07.2019, 22:00 21 3,6 63 3,8 6,2 0,1 0,6
16.07.2019, 23:00 22,4 6,5 54,1 4,6 5,9 0,1 0,6
17.07.2019, 00:00 21,9 8,7 48,8 4,3 6,1 0,1 0,6
17.07.2019, 01:00 12,7 10,3 43,2 4 5,6 0,1 0,6
17.07.2019, 02:00 13 11,2 37,6 4,7 6,1 0,1 0,6
17.07.2019, 03:00 13,3 8,7 38,5 4,4 8 0,1 0,6
17.07.2019, 04:00 9,4 8,5 34,9 4,6 9,5 0,2 0,6
17.07.2019, 05:00 10 8,9 32,5 4,6 10,3 0,1 0,6
17.07.2019, 06:00 9,8 8 34 4,7 11,5 0,1 0,6
17.07.2019, 07:00 10,4 7,3 41,7 3,9 9,3 0,1 0,6
17.07.2019, 08:00 14,5 6,2 48,1 2,9 8,7 0,1 0,5
17.07.2019, 09:00 17,6 5,6 56,3 2,4 8,5 0,1 0,5
17.07.2019, 10:00 23,2 7,3 60,9 2 9,1 0,1 0,5
17.07.2019, 11:00 21,8 19,5 61,8 2 8,4 0,1 0,6
17.07.2019, 12:00 14,9 8,9 66 1,6 4,2 0,2 0,6
17.07.2019, 13:00 16,8 6,4 68,1 2 4,9 0,1 0,6
17.07.2019, 14:00 21,9 3,9 72,6 2 4,4 0,1 0,6
17.07.2019, 15:00 34,3 3,3 71,3 2,1 4,5 0,1 0,6
17.07.2019, 16:00 24,5 4,9 76,3 2,1 4,1 0,1 0,6
17.07.2019, 17:00 25,3 5,3 78,3 1,8 5 0,1 0,6
17.07.2019, 18:00 9,7 3 73,5 2,4 5,4 0,1 0,6
17.07.2019, 19:00 13,8 2 70,5 2,6 3,2 0,1 0,6
17.07.2019, 20:00 19,7 71,2 2,6 2,4 0,1 0,6
17.07.2019, 21:00 19,6 2,3 61,2 4,6 2,3 0,1 0,6
17.07.2019, 22:00 23,7 7,5 48,1 8,2 1,4 0,2 0,6
17.07.2019, 23:00 32,5 13,7 27,3 13,6 1,6 0,1 0,7
18.07.2019, 00:00 34,9 11,7 26,2 14,5 2,6 0,2 0,6
Minimum 9,4 1,3 2,4 1,6 1,4 0,1 0,5
Maksimum 44,2 30,1 108,8 19,5 17,2 0,4 0,8
Średnia 20,5 9,3 56,2 5,5 6,3 0,1 0,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.