Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2019-01-20 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2019, 01:00 21,3 12,8 55,4 7,7 7,6 0,4
18.01.2019, 02:00 10,3 8,8 58,6 6,2 6,6 0,3
18.01.2019, 03:00 8,2 5 62,2 4,8 6,5 0,2
18.01.2019, 04:00 7,5 5,7 63,2 5,1 6,7 0,2
18.01.2019, 05:00 7,1 6,2 63,4 5,2 6 0,2
18.01.2019, 06:00 6,5 5,8 64,9 5,3 3,8 0,2
18.01.2019, 07:00 5,7 4,6 63,9 5,8 4,5 0,2
18.01.2019, 08:00 7,5 2,2 61,6 6,7 3,1 0,2
18.01.2019, 09:00 8,1 4,8 55,4 9 3,9 0,2
18.01.2019, 10:00 12,1 8,4 50,3 13 7,8 0,2
18.01.2019, 11:00 12,1 10,3 49,3 11,7 5,8 0,2
18.01.2019, 12:00 16,1 11,2 56,5 11 3,6 0,2
18.01.2019, 13:00 15,2 8,6 55,8 10,2 5,1 0,2
18.01.2019, 14:00 9,7 8,6 54,9 11 5,5 0,3
18.01.2019, 15:00 17,3 11,4 60,2 7,6 5,6 0,3
18.01.2019, 16:00 13,1 8,3 60,2 7,2 3,5 0,3
18.01.2019, 17:00 8,7 5,4 58,6 8,4 2,9 0,3
18.01.2019, 18:00 9,8 8,3 55,9 10,3 8,7 0,3
18.01.2019, 19:00 12,6 11,3 51 12,5 6,8 0,3
18.01.2019, 20:00 16,9 15,9 38,5 21,2 8,3 0,3
18.01.2019, 21:00 33,1 26,4 33,8 29,2 10,1 0,4
18.01.2019, 22:00 40,7 30,6 45,6 13,9 8,1 0,5
18.01.2019, 23:00 24,2 21,4 46,4 12,4 12,3 0,5
19.01.2019, 00:00 24 22,1 48,2 9,3 9,8 0,5
19.01.2019, 01:00 17,2 15,7 43,9 11,5 10,9 0,4
19.01.2019, 02:00 20,7 15,9 43,9 10,7 11,8 0,4
19.01.2019, 03:00 20,3 11,3 40,3 12,9 16,8 0,4
19.01.2019, 04:00 24 11,9 41,1 11,1 11,8 0,4
19.01.2019, 05:00 22,6 15,3 36,8 12,9 11,4 0,4
19.01.2019, 06:00 24,1 16,1 33,4 17 9,7 0,4
19.01.2019, 07:00 27,5 16,7 29 20,1 9,3 0,4
19.01.2019, 08:00 23 16,6 31,5 19 10,8 0,4
19.01.2019, 09:00 25,9 15,5 30,2 17,8 10,8 0,4
19.01.2019, 10:00 24,2 19 35,3 17,8 9 0,4
19.01.2019, 11:00 32,5 18 43,3 11,1 6,6 0,4
19.01.2019, 12:00 28,6 15,6 47,8 8,5 5,3 0,4
19.01.2019, 13:00 24,8 17,7 49,3 7,8 6,3 0,4
19.01.2019, 14:00 25,7 18,7 49,4 11,3 6,2 0,4
19.01.2019, 15:00 28,3 22,8 47,1 16,1 7,9 0,4
19.01.2019, 16:00 39,1 29,5 29,2 35 11,7 0,4
19.01.2019, 17:00 63,2 44,2 22,8 41,9 12,3 0,6
19.01.2019, 18:00 71,1 60,8 23,8 43 14,9 0,8
19.01.2019, 19:00 84,9 75,8 32,7 29,4 11,9 0,9
19.01.2019, 20:00 77,2 62,8 24,3 36,2 16 1
19.01.2019, 21:00 86,9 70,7 27,5 30,4 16,5 1,2
19.01.2019, 22:00 89,5 68,8 28,6 26,9 16,5 1,3
19.01.2019, 23:00 81,8 59,8 30,4 23,7 13,5 1,2
20.01.2019, 00:00 74,2 61,8 29,3 25,8 17,4 1,3
Minimum 5,7 2,2 5,8 4,8 2,9 0,2
Maksimum 120 109,5 64,9 43 35,1 1,3
Średnia 38,9 30,2 40,4 17,8 12 0,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.