Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2019-03-24 14:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.03.2019, 01:00 38,3 35,3 31,8 14 8,8 0,4 0,7
22.03.2019, 02:00 42 37,2 29,2 14,4 7,9 0,4 0,8
22.03.2019, 03:00 48,1 43,3 28,6 15,4 10,5 0,5 0,8
22.03.2019, 04:00 46,2 40,9 28,2 12,5 7,2 0,5 0,7
22.03.2019, 05:00 41,5 37 27,4 12 6,5 0,5 0,7
22.03.2019, 06:00 43,4 32,2 31 12,6 8,9 0,5 0,7
22.03.2019, 07:00 40,2 31 28,1 13 7,1 0,5 0,6
22.03.2019, 08:00 41,6 31,4 22,9 19,8 14,8 0,5 0,7
22.03.2019, 09:00 44,1 36,9 34,3 14,2 8,6 0,5 0,6
22.03.2019, 10:00 35,3 38,8 11,6 9,2 0,5
22.03.2019, 11:00 33,8 21,8 42,3 0,2
22.03.2019, 12:00 31,8 23,9 41,4 10,7 7,3 0,2
22.03.2019, 13:00 37,6 27,3 43,5 9,4 8,3 0,2 0,2
22.03.2019, 14:00 26,8 27,2 44,2 9,4 6,9 0,3 0,2
22.03.2019, 15:00 18,7 15,9 39,9 13,3 6,9 0,3 0,2
22.03.2019, 16:00 22,3 21,1 30,7 18,9 5,1 0,3 0,2
22.03.2019, 17:00 34 19,4 26,9 24,4 6,7 0,3 0,2
22.03.2019, 18:00 40,4 27,1 18,7 34,4 11,4 0,3 0,3
22.03.2019, 19:00 50,9 25,4 12,1 39,8 11,8 0,3 0,5
22.03.2019, 20:00 64,5 47,2 3,7 48,8 11,5 0,4 0,6
22.03.2019, 21:00 82,1 50,4 2,1 49,9 7,6 0,6 0,8
22.03.2019, 22:00 83,4 53,9 3,2 45,9 8,5 0,7 1,1
22.03.2019, 23:00 91 82,6 10,5 27,1 4,4 0,9 0,5
23.03.2019, 00:00 54,3 46,2 11,4 22,3 4,9 1,1 0,4
23.03.2019, 01:00 43,5 40,5 9,5 21 6 1,2 0,4
23.03.2019, 02:00 43 32 8,8 19,2 6,9 1,1 0,4
23.03.2019, 03:00 40 33,2 8 19,4 7 1,1 0,4
23.03.2019, 04:00 35,4 24,9 12,9 15,8 5,6 1,1 0,3
23.03.2019, 05:00 23,4 20,3 11,3 15,8 5,8 1 0,3
23.03.2019, 06:00 26,1 20,2 9,7 17,3 5,6 0,9 0,4
23.03.2019, 07:00 22,5 16,4 13 14 5,5 0,9 0,3
23.03.2019, 08:00 20,7 12,4 15,1 11,5 5,6 0,9 0,3
23.03.2019, 09:00 25,3 19,6 18,2 10,9 6,3 0,8 0,3
23.03.2019, 10:00 37,3 24,4 29,3 11,5 9,4 0,8 0,3
23.03.2019, 11:00 40,1 34,2 42,4 13,3 11,8 0,7 0,3
23.03.2019, 12:00 43,7 29,2 52 12,1 11,1 0,7 0,2
23.03.2019, 13:00 39,9 29,9 60,5 11,7 9 0,7 0,2
23.03.2019, 14:00 40,2 33,2 79,5 9,5 8,8 0,6 0,2
23.03.2019, 15:00 35,4 23,8 90,3 8,9 8,4 0,6 0,2
23.03.2019, 16:00 34,4 22,8 91,4 8,4 5,6 0,5 0,2
23.03.2019, 17:00 28,6 18,3 85,3 8,6 4,3 0,5 0,2
23.03.2019, 18:00 25,2 14,5 69,1 17,8 7,8 0,5 0,2
23.03.2019, 19:00 37,6 17 61,6 25,9 2,4 0,4 0,3
23.03.2019, 20:00 42,6 31,3 31,8 54,5 4,6 0,5 0,5
23.03.2019, 21:00 70,9 55,1 62,6 19,8 5 0,6 0,3
23.03.2019, 22:00 75,2 50 56,6 10,4 0,1 0,6 0,2
23.03.2019, 23:00 60,3 45,2 52,4 9,1 2,2 0,5 0,2
24.03.2019, 00:00 42,2 37,3 53,7 8,9 2,1 0,5 0,2
Minimum 10,2 8,4 2,1 5,3 0,1 0,2 0,1
Maksimum 91 82,6 91,4 54,5 23,2 1,2 1,1
Średnia 39,2 29,7 39,4 16,5 7,9 0,5 0,4

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.