Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Hanki Sawickiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Hanki Sawickiej

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 04:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul. Hanki Sawickiej (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 26,2 24,4 36,5 15,8 8,3 0,2 0,4
18.01.2020, 02:00 25,7 23,6 37,6 14 5,6 0,2 0,4
18.01.2020, 03:00 23,5 22,5 37,4 12,7 5,4 0,2 0,4
18.01.2020, 04:00 23,6 22,5 31,3 13,2 4,5 0,2 0,4
18.01.2020, 05:00 23,4 21,9 29,5 14,1 5,2 0,2 0,4
18.01.2020, 06:00 23 21,6 29,1 14,9 5,8 0,2 0,4
18.01.2020, 07:00 23,3 21,9 27,2 15,5 4,8 0,1 0,4
18.01.2020, 08:00 26,2 24,8 25,1 16,2 3,4 0,1 0,4
18.01.2020, 09:00 28,3 26,7 22,9 17,2 3,5 0,2 0,4
18.01.2020, 10:00 30,4 28,8 19,8 18,1 2,6 0,2 0,4
18.01.2020, 11:00 31,9 30,5 19,5 19,3 4,1 0,2 0,4
18.01.2020, 12:00 31,6 30 22,9 15,5 2,7 0,2 0,4
18.01.2020, 13:00 29,9 27,9 22,9 15,6 2 0,2 0,4
18.01.2020, 14:00 26,6 24,1 30,2 15,3 3,5 0,1 0,3
18.01.2020, 15:00 26,3 24,1 31,8 15,4 5,6 0,1 0,3
18.01.2020, 16:00 29,8 27,4 24,7 17,4 5,3 0,1 0,4
18.01.2020, 17:00 30,7 28 26,3 18,3 5,8 0,1 0,4
18.01.2020, 18:00 37,7 34,7 21,1 21,5 7,1 0,1 0,4
18.01.2020, 19:00 38,4 36 22,1 17,4 5,7 0,1 0,4
18.01.2020, 20:00 52 48,3 19,9 17,7 6,8 0,2 0,5
18.01.2020, 21:00 47,8 44,8 26,2 17,1 7,5 0,2 0,5
18.01.2020, 22:00 42,4 39,4 29,6 15,9 9 0,2 0,4
18.01.2020, 23:00 35,8 32,9 28,3 14,4 9,1 0,2 0,4
19.01.2020, 00:00 48,4 45,2 20,4 17,8 10,5 0,2 0,6
19.01.2020, 01:00 58,1 55,7 14,8 22,8 11,4 0,2 0,7
19.01.2020, 02:00 43 40,2 20,5 15,3 8 0,2 0,5
19.01.2020, 03:00 34,6 32,3 21,4 14,6 8,4 0,2 0,4
19.01.2020, 04:00 35,1 32,5 34,9 15,3 10,5 0,2 0,4
19.01.2020, 05:00 30,7 28,3 20,5 15,3 7,9 0,2 0,4
19.01.2020, 06:00 29,4 26,8 14,1 18,4 7,8 0,1 0,4
19.01.2020, 07:00 29,3 26,8 14,8 18,8 9 0,1 0,4
19.01.2020, 08:00 28,2 26 10,6 22,9 9,2 0,1 0,5
19.01.2020, 09:00 46,3 43,1 5,6 28,9 12,9 0,1 0,7
19.01.2020, 10:00 44,3 41,4 13,2 18,2 8,5 0,1 0,6
19.01.2020, 11:00 43,4 40,3 17,6 15,3 9,4 0,2 0,5
19.01.2020, 12:00 41,3 37 20,7 15,3 9,5 0,2 0,5
19.01.2020, 13:00 41,2 38,2 25,8 14,8 13 0,2 0,5
19.01.2020, 14:00 33,3 29,7 30,7 0,2
19.01.2020, 15:00 31,9 28,7 32,1 13,4 0,2 0,4
19.01.2020, 16:00 41,2 36,3 25,9 19,4 15,2 0,1 0,5
19.01.2020, 17:00 48,8 45,3 25,3 21,3 14,2 0,2 0,6
19.01.2020, 18:00 46,5 42,8 21,4 22,3 13,6 0,2 0,5
19.01.2020, 19:00 39,7 36,6 27 18,2 10,4 0,2 0,4
19.01.2020, 20:00 35,8 33 26,7 16 8,6 0,2 0,4
19.01.2020, 21:00 32,5 27,7 34,5 11,2 8,4 0,2 0,3
19.01.2020, 22:00 24,4 20,2 37,6 8,9 6,9 0,1 0,3
19.01.2020, 23:00 23,8 19,6 37 10,1 9,1 0,1 0,3
20.01.2020, 00:00 26 22,3 35,2 11,7 11,7 0,1 0,4
Minimum 23 17,5 5,6 8,9 2 0,1 0,2
Maksimum 58,1 55,7 44,1 28,9 17,2 0,2 0,7
Średnia 33,9 31 26,2 16,2 8,1 0,2 0,4

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.