Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2020-12-05 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
26.11.2020, 01:00 55,2 51,9 9 19,3 0,5
26.11.2020, 02:00 48,7 46,1 12 17,5 0,5
26.11.2020, 03:00 49,6 46,4 11 17,1 0,5
26.11.2020, 04:00 51,3 48,1 9 19,1 0,5
26.11.2020, 05:00 55,2 51,9 7 20,8 0,5
26.11.2020, 06:00 69,1 65,7 7 22,7 0,6
26.11.2020, 07:00 70,7 67,3 5 25,5 0,6
26.11.2020, 08:00 67,1 64,4 4 24,9 0,6
26.11.2020, 09:00 68,2 64,8 7 21,9 0,6
26.11.2020, 10:00 69,9 66,9 8 20 0,6
26.11.2020, 11:00 78,4 74,2 8 19,9 0,6
26.11.2020, 12:00 79,8 74,7 8 19,5 0,6
26.11.2020, 13:00 79,4 72,5 7 18,6 0,5
26.11.2020, 14:00 74,4 68,9 8 19,2 0,5
26.11.2020, 15:00 74,9 71 8 20,2 0,5
26.11.2020, 16:00 71,1 68,4 10 19,3 0,5
26.11.2020, 17:00 64,7 62,7 11 17,6 0,5
26.11.2020, 18:00 63,6 61,3 11 17,1 0,5
26.11.2020, 19:00 58,9 57,3 12 16,5 0,6
26.11.2020, 20:00 54,9 53,6 9 17,6 0,5
26.11.2020, 21:00 60,9 59,3 7 18,5 0,5
26.11.2020, 22:00 69,7 67,6 5 18,2 0,5
26.11.2020, 23:00 73,8 72,1 8 16,4 0,5
27.11.2020, 00:00 58,3 57,1 9 14,7 0,4
27.11.2020, 01:00 47,6 46,5 8 14,3 0,4
27.11.2020, 02:00 32,7 32,1 7 14,5 0,4
27.11.2020, 03:00 29,6 29 9 13,8 0,4
27.11.2020, 04:00 26,4 25,8 15 11,7 0,3
27.11.2020, 05:00 20,3 19,4 26 7,8 0,3
27.11.2020, 06:00 16,5 14,6 32 7,1 0,2
27.11.2020, 07:00 9,6 8,9 44 4,8 0,2
27.11.2020, 08:00 4,3 3,7 55 1,8 0,2
27.11.2020, 09:00 2 1,4 57 0,7 0,2
27.11.2020, 10:00 2,5 1,7 57 1,7 0,2
27.11.2020, 11:00 3,7 2,9 56 2 0,2
27.11.2020, 12:00 4,3 3,3 56 2,2 0,2
27.11.2020, 13:00 5,1 4,1 55 3,3 0,2
27.11.2020, 14:00 4,1 3,2 53 2,8 0,2
27.11.2020, 15:00 3,5 2,4 56 1,3 0,2
27.11.2020, 16:00 5,2 3,8 53 3,2 0,2
27.11.2020, 17:00 14,9 13,3 46 7,2 0,3
27.11.2020, 18:00 10,9 10,1 50 2,9 0,2
27.11.2020, 19:00 9,8 8,9 51 2,5 0,2
27.11.2020, 20:00 15,1 14,1 50 3,5 0,3
27.11.2020, 21:00 7,3 6,4 50 2,2 0,2
27.11.2020, 22:00 5,5 5,1 50 1,8 0,2
27.11.2020, 23:00 5,1 4,6 49 1,3 0,2
28.11.2020, 00:00 2,3 1,6 48 0,1 0,2
Minimum 2 1,4 4 0,1 0,2
Maksimum 79,8 74,7 57 25,5 0,6
Średnia 23,4 22 25,9 7,3 0,3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.