Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2020-07-09 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
07.07.2020, 01:00 16,8
07.07.2020, 02:00 11,8
07.07.2020, 03:00 6,5
07.07.2020, 04:00 6,9
07.07.2020, 05:00 5,9
07.07.2020, 06:00 5,5
07.07.2020, 07:00 9,7
07.07.2020, 08:00 6,9
07.07.2020, 09:00
07.07.2020, 10:00
07.07.2020, 11:00
07.07.2020, 12:00
07.07.2020, 13:00
07.07.2020, 14:00
07.07.2020, 15:00
07.07.2020, 16:00
07.07.2020, 17:00
07.07.2020, 18:00
07.07.2020, 19:00
07.07.2020, 20:00
07.07.2020, 21:00
07.07.2020, 22:00
07.07.2020, 23:00
08.07.2020, 00:00
08.07.2020, 01:00
08.07.2020, 02:00
08.07.2020, 03:00
08.07.2020, 04:00
08.07.2020, 05:00
08.07.2020, 06:00
08.07.2020, 07:00
08.07.2020, 08:00
08.07.2020, 09:00
08.07.2020, 10:00 8,7
08.07.2020, 11:00 10,7
08.07.2020, 12:00 11,1
08.07.2020, 13:00 8,3
08.07.2020, 14:00 3,7
08.07.2020, 15:00 7,5
08.07.2020, 16:00 6,9
08.07.2020, 17:00 8,1
08.07.2020, 18:00 6,3
08.07.2020, 19:00 6,2
08.07.2020, 20:00 4,3
08.07.2020, 21:00 5,1
08.07.2020, 22:00 5,4
08.07.2020, 23:00 9
09.07.2020, 00:00 10,6
Minimum 3,7
Maksimum 16,9
Średnia 9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.