Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-01-20 13:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2019, 01:00 0,4 6,5 10,3
18.01.2019, 02:00 2,7 6,6 10,9
18.01.2019, 03:00 2,7 6,4 10,4
18.01.2019, 04:00 0,5 5,9 9,9
18.01.2019, 05:00 0 7,1 10
18.01.2019, 06:00 2,8 9,7 11
18.01.2019, 07:00 2,5 13,6 10,4
18.01.2019, 08:00 8,2 13,7 9,8
18.01.2019, 09:00 8,6 18,7 11,8
18.01.2019, 10:00 7,4 19,7 12,3
18.01.2019, 11:00 8,8 12,7 9,4
18.01.2019, 12:00 8,4 13,3 8,9
18.01.2019, 13:00 14,3 14,8 9,5
18.01.2019, 14:00 17,1 15 9,1
18.01.2019, 15:00 25 14,8 10,3
18.01.2019, 16:00 24,3 19,8 12
18.01.2019, 17:00 31,4 24,2 12,3
18.01.2019, 18:00 37,8 24,8 15,7
18.01.2019, 19:00 76,3 33,2 25,7
18.01.2019, 20:00 75,5 39,1 22,6
18.01.2019, 21:00 47,9 32,5 14,7
18.01.2019, 22:00 47,2 27,4 13,8
18.01.2019, 23:00 50,1 24,2 15,8
19.01.2019, 00:00 34,5 17 12,4
19.01.2019, 01:00 25,2 17,7 11,1
19.01.2019, 02:00 16 11,7 9,1
19.01.2019, 03:00 16 11,9 10,7
19.01.2019, 04:00 19,1 11,9 10,1
19.01.2019, 05:00 15 11,1 11,4
19.01.2019, 06:00 5,3 12,4 10,1
19.01.2019, 07:00 15,5 14,3 10,3
19.01.2019, 08:00 17 16,6 9,4
19.01.2019, 09:00 32,7 21,9 11,6
19.01.2019, 10:00 48 27,6 17
19.01.2019, 11:00 19 13,8 10,4
19.01.2019, 12:00 7,5 8,9 8,7
19.01.2019, 13:00 16,5 8,1 8,5
19.01.2019, 14:00 17,8 9,1 8,4
19.01.2019, 15:00 14,2 8,3 8,7
19.01.2019, 16:00 21,3 15,3 10,9
19.01.2019, 17:00 59,6 55,7 10,7
19.01.2019, 18:00 34,7 39,9 6,9
19.01.2019, 19:00 42 44 6,3
19.01.2019, 20:00 51,8 37,1 5,6
19.01.2019, 21:00 80 34,6 6,7
19.01.2019, 22:00 121,2 33 9
19.01.2019, 23:00 139,1 32,4 9,9
20.01.2019, 00:00 129,4 28 10,1
Minimum 0 5,9 5,6
Maksimum 196,6 55,7 37,5
Średnia 42,3 20,5 11,7

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.