Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-08-18 03:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
16.08.2019, 01:00 15,8 19,4 4,8
16.08.2019, 02:00 7,7 10,9 4,8
16.08.2019, 03:00 10,6 8,1 4,9
16.08.2019, 04:00 6,9 7,5 5,2
16.08.2019, 05:00 4,8 7,3 5
16.08.2019, 06:00 4,3 7,5 4,6
16.08.2019, 07:00 4,6 11,7 4
16.08.2019, 08:00 3,3 10,1 5,1
16.08.2019, 09:00 5,7 7,7 4,1
16.08.2019, 10:00 10,5 9,3 4,7
16.08.2019, 11:00 16,8 8,1 4
16.08.2019, 12:00 14,1 9,2 4,1
16.08.2019, 13:00 9,8 6,2 3,8
16.08.2019, 14:00 7,5 9,2 3,6
16.08.2019, 15:00 10,9 10,6 3,8
16.08.2019, 16:00 6 4,7 3,8
16.08.2019, 17:00 2,4 4 4,6
16.08.2019, 18:00 3,9 7,4 2,9
16.08.2019, 19:00 6,6 14,7 3,8
16.08.2019, 20:00 2,9 15,1 4,4
16.08.2019, 21:00 9,1 18,6 3,8
16.08.2019, 22:00 6,5 31,6 3,9
16.08.2019, 23:00 2,7 32,5 4,4
17.08.2019, 00:00 4,4 19,9 4,2
17.08.2019, 01:00 12,2 13,8 3,5
17.08.2019, 02:00 6,4 10,4 3,2
17.08.2019, 03:00 6,6 9,3 4
17.08.2019, 04:00 6,5 9,1 4,6
17.08.2019, 05:00 5,9 7 4,3
17.08.2019, 06:00 2,3 8,9 3,8
17.08.2019, 07:00 1,5 12,5 4
17.08.2019, 08:00 1,5 9,8 4,5
17.08.2019, 09:00 6,7 3,8 4,3
17.08.2019, 10:00 3,9 3,9 4,9
17.08.2019, 11:00 4,3 5,1 4,5
17.08.2019, 12:00 4,3 3,8 4,4
17.08.2019, 13:00 5,4 2,8 4,8
17.08.2019, 14:00 8,6 3,7 4,4
17.08.2019, 15:00 8,5 2,6 4,5
17.08.2019, 16:00 4,3 2,9 4,9
17.08.2019, 17:00 3,3 3,3 5
17.08.2019, 18:00 4,9 4,1 5,2
17.08.2019, 19:00 6,6 6,3 4,6
17.08.2019, 20:00 6,9 9,9 5,4
17.08.2019, 21:00 9,6 10,5 5,2
17.08.2019, 22:00 8,7 9,2 5,4
17.08.2019, 23:00 9 5,9 5,5
18.08.2019, 00:00 11,3 5,8 5,1
Minimum 1,5 2,6 2,9
Maksimum 16,8 32,5 5,5
Średnia 6,9 9,4 4,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.