Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-06-17 02:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
15.06.2019, 01:00 28,7 9,9 3,6
15.06.2019, 02:00 16,7 10,5 3,8
15.06.2019, 03:00 31,4 17,4 4
15.06.2019, 04:00 23,1 19,1 4,1
15.06.2019, 05:00 29,3 17,2 2,3
15.06.2019, 06:00 26,8 17,7 4,2
15.06.2019, 07:00 41,5 17,2 4,4
15.06.2019, 08:00 41,1 9 5,9
15.06.2019, 09:00 44,4 8,7 5,2
15.06.2019, 10:00 39,8 8,5 5,6
15.06.2019, 11:00 32,3 5,7 5,5
15.06.2019, 12:00 28,4 3,5 5,3
15.06.2019, 13:00 32,4 3,1 5,7
15.06.2019, 14:00 31,4 3,1 5,5
15.06.2019, 15:00 30,8 3,1 5,1
15.06.2019, 16:00 27,9 2,9 5,4
15.06.2019, 17:00 31,3 5,3 5
15.06.2019, 18:00 22,9 11,4 5,6
15.06.2019, 19:00 25,6 9,9 5,1
15.06.2019, 20:00 21,1 6,6 5,3
15.06.2019, 21:00 38,3 5,1 4,9
15.06.2019, 22:00 18,7 3,7 4,1
15.06.2019, 23:00 4,9 4,6 4,2
16.06.2019, 00:00 6,9 5,6 4,2
16.06.2019, 01:00 8,6 5,3 4,4
16.06.2019, 02:00 12,8 3 4,2
16.06.2019, 03:00 13,4 2,8 4
16.06.2019, 04:00 10,3 3,4 4
16.06.2019, 05:00 24 5,8 3,8
16.06.2019, 06:00 13,1 5,5 3,9
16.06.2019, 07:00 16,5 4,5 4,3
16.06.2019, 08:00 20,7 3,7 4,1
16.06.2019, 09:00 16,9 3,5 4,1
16.06.2019, 10:00 19,2 3,6 4,4
16.06.2019, 11:00 13,7 3,7 4
16.06.2019, 12:00 11,7
16.06.2019, 13:00 5,6 4,7 3,4
16.06.2019, 14:00 1,2 4,7 3,8
16.06.2019, 15:00 5,2 6,5 3,6
16.06.2019, 16:00 5,7 5,9 3,5
16.06.2019, 17:00 6,5 5,3 3,7
16.06.2019, 18:00 8,2 4,3 3,9
16.06.2019, 19:00 4,4 5,2 3,5
16.06.2019, 20:00 5,3 8,9 3,5
16.06.2019, 21:00 8,9 12 3,5
16.06.2019, 22:00 11,2 17,9 3,1
16.06.2019, 23:00 15,1 18,4 3,3
17.06.2019, 00:00 18,9 15,2 3
Minimum 1,2 2,8 2,3
Maksimum 44,4 19,1 5,9
Średnia 19,9 7,7 4,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.