Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 05:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 13,8
18.01.2020, 02:00 17,1
18.01.2020, 03:00 12,7
18.01.2020, 04:00 11,9
18.01.2020, 05:00 7,8
18.01.2020, 06:00 9,4
18.01.2020, 07:00 16,1
18.01.2020, 08:00 14,3
18.01.2020, 09:00 18,9
18.01.2020, 10:00 28,6
18.01.2020, 11:00 34,9
18.01.2020, 12:00 30,5
18.01.2020, 13:00 35
18.01.2020, 14:00 38,9
18.01.2020, 15:00 44,6
18.01.2020, 16:00 26,9
18.01.2020, 17:00 43,5
18.01.2020, 18:00 63,6
18.01.2020, 19:00 44,6
18.01.2020, 20:00 33,6
18.01.2020, 21:00 33,1
18.01.2020, 22:00 43,2
18.01.2020, 23:00 48,3
19.01.2020, 00:00 33
19.01.2020, 01:00 34,1
19.01.2020, 02:00 27,5
19.01.2020, 03:00 30
19.01.2020, 04:00 26,9
19.01.2020, 05:00 15,9
19.01.2020, 06:00 18,1
19.01.2020, 07:00 26
19.01.2020, 08:00 31,5
19.01.2020, 09:00 18,3
19.01.2020, 10:00 17,3
19.01.2020, 11:00 18,1
19.01.2020, 12:00 23,8
19.01.2020, 13:00 28,3
19.01.2020, 14:00 27,3
19.01.2020, 15:00 26,1
19.01.2020, 16:00 17,3
19.01.2020, 17:00 25,8
19.01.2020, 18:00 25,4
19.01.2020, 19:00 29,3
19.01.2020, 20:00 27,7
19.01.2020, 21:00 27,5
19.01.2020, 22:00 22,9
19.01.2020, 23:00 23,5
20.01.2020, 00:00 23,3
Minimum 7,8
Maksimum 63,6
Średnia 26,7

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.