Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-10-16 22:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
14.10.2019, 01:00 15,7 3,4 3,1
14.10.2019, 02:00 10,3 3,5 3,2
14.10.2019, 03:00 9,6 2,1 3
14.10.2019, 04:00 7,3 2,8 3,1
14.10.2019, 05:00 8,2 2,8 3,5
14.10.2019, 06:00 13,2 4,6 3
14.10.2019, 07:00 17,6 3,1 2,9
14.10.2019, 08:00 12,3 8,4 3,2
14.10.2019, 09:00 13,6 7,2 3,3
14.10.2019, 10:00 12,9 6,3 3,4
14.10.2019, 11:00 11,8 6,2 3
14.10.2019, 12:00 10,4 5,5 3,1
14.10.2019, 13:00 11 5,1 3,3
14.10.2019, 14:00 11,9 4,9 3,9
14.10.2019, 15:00 7,9 4,7 4
14.10.2019, 16:00 14,3 7,8 4,2
14.10.2019, 17:00 16,3 12,3 4,4
14.10.2019, 18:00 17,2 20,6 4,8
14.10.2019, 19:00 20,4 25,5 4,3
14.10.2019, 20:00 18,1 18,3 4
14.10.2019, 21:00 22,5 8,4 3,9
14.10.2019, 22:00 16,9 8,4 4,5
14.10.2019, 23:00 16,3 6,1 4,2
15.10.2019, 00:00 16,4 5,9 5,3
15.10.2019, 01:00 10,4 9 4,6
15.10.2019, 02:00 14,3 8,2 4,3
15.10.2019, 03:00 11,4 9 4,1
15.10.2019, 04:00 18
15.10.2019, 05:00 17,9 9,9 5
15.10.2019, 06:00 20,7 16,1 5,4
15.10.2019, 07:00 20,8 19,7 5,1
15.10.2019, 08:00 25,2 25,5 5,3
15.10.2019, 09:00 59,5 38,3 6,2
15.10.2019, 10:00 33,8 23,4 8,6
15.10.2019, 11:00 22,7 9,1 9,5
15.10.2019, 12:00 21,9 6,1 9,3
15.10.2019, 13:00 17,9 5,4 9
15.10.2019, 14:00 19,6 5,7 8
15.10.2019, 15:00 18,5 4,1 8,2
15.10.2019, 16:00 15,5 5,4 8,1
15.10.2019, 17:00 16,3 8,3 7,9
15.10.2019, 18:00 23,1 10,9 7,4
15.10.2019, 19:00 23,4 9,9 7,4
15.10.2019, 20:00 23,8 16,8 8
15.10.2019, 21:00 28,9 38,7 6,5
15.10.2019, 22:00 23,3 33,6 6,7
15.10.2019, 23:00 26,5 25,2 6
16.10.2019, 00:00 23,6 15,1 6,2
Minimum 2,1 2,1 2,9
Maksimum 59,5 38,7 9,5
Średnia 15,9 10,5 5,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.