Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-03-24 14:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.03.2019, 01:00 73,9 15,6 3,6
22.03.2019, 02:00 64,3 14,1 4,1
22.03.2019, 03:00 56,2 13,7 4,8
22.03.2019, 04:00 50 14,7 4
22.03.2019, 05:00 43 14,9 3,4
22.03.2019, 06:00 44,8 17,4 4,6
22.03.2019, 07:00 53 19,9 3,8
22.03.2019, 08:00 94,7 35 6,7
22.03.2019, 09:00 43,8 29 6,9
22.03.2019, 10:00 33,7 12,4 6,4
22.03.2019, 11:00 39,5 14 4,5
22.03.2019, 12:00 47,4 13 4
22.03.2019, 13:00 35,6 11,6 4,1
22.03.2019, 14:00 25,9 9,2 4
22.03.2019, 15:00 32 9,6 5,4
22.03.2019, 16:00 33,5 9,3 6,7
22.03.2019, 17:00 52,8 11,2 5,6
22.03.2019, 18:00 46 19,3 3,7
22.03.2019, 19:00 45,5 24 4
22.03.2019, 20:00 43,8 21,6 4,8
22.03.2019, 21:00 55,2 30,8 6,3
22.03.2019, 22:00 48,9 28,4 4,3
22.03.2019, 23:00 48,7 22,3 3,5
23.03.2019, 00:00 59,7 17,9 3,6
23.03.2019, 01:00 56,6 17,2 4,2
23.03.2019, 02:00 53 18,5 4,8
23.03.2019, 03:00 40,5 12,3 4,5
23.03.2019, 04:00 39,5 10,2 5
23.03.2019, 05:00 37,7 10,5 4,9
23.03.2019, 06:00 32 12,9 4,4
23.03.2019, 07:00 31,1 17,4 3,9
23.03.2019, 08:00 26,4 13 4,2
23.03.2019, 09:00 30,2 9,9 5,9
23.03.2019, 10:00 23,9 9,6 5,8
23.03.2019, 11:00 29 8,4 6,2
23.03.2019, 12:00 26,7 5,9 6,1
23.03.2019, 13:00 15,6 5,7 6,8
23.03.2019, 14:00 17,1 5,6 6,8
23.03.2019, 15:00 9,8 5 6,9
23.03.2019, 16:00 19,1 6,1 7,1
23.03.2019, 17:00 70,7 12,4 9
23.03.2019, 18:00 26,2 14
23.03.2019, 19:00 180,8 23,7 13,7
23.03.2019, 20:00 191,2 38,3 8,4
23.03.2019, 21:00 136,4 44,7 9
23.03.2019, 22:00 61,4 27,9 8,2
23.03.2019, 23:00 55,4 9,3 6,6
24.03.2019, 00:00 59,2 7,1 5,8
Minimum 9,8 3,7 3,4
Maksimum 191,2 44,7 14
Średnia 45,8 13,9 5,7

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.