Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2021-10-25 10:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.10.2021, 01:00
23.10.2021, 02:00
23.10.2021, 03:00
23.10.2021, 04:00
23.10.2021, 05:00
23.10.2021, 06:00
23.10.2021, 07:00
23.10.2021, 08:00
23.10.2021, 09:00
23.10.2021, 10:00
23.10.2021, 11:00
23.10.2021, 12:00
23.10.2021, 13:00
23.10.2021, 14:00
23.10.2021, 15:00
23.10.2021, 16:00
23.10.2021, 17:00
23.10.2021, 18:00
23.10.2021, 19:00
23.10.2021, 20:00
23.10.2021, 21:00
23.10.2021, 22:00
23.10.2021, 23:00
24.10.2021, 00:00
24.10.2021, 01:00
24.10.2021, 02:00
24.10.2021, 03:00
24.10.2021, 04:00
24.10.2021, 05:00
24.10.2021, 06:00
24.10.2021, 07:00
24.10.2021, 08:00
24.10.2021, 09:00
24.10.2021, 10:00
24.10.2021, 11:00
24.10.2021, 12:00
24.10.2021, 13:00
24.10.2021, 14:00
24.10.2021, 15:00
24.10.2021, 16:00
24.10.2021, 17:00
24.10.2021, 18:00
24.10.2021, 19:00
24.10.2021, 20:00
24.10.2021, 21:00
24.10.2021, 22:00
24.10.2021, 23:00
25.10.2021, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.