Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-05-21 03:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.05.2018, 01:00 26,4 51,7 14,3 1,8 0,2 0,4
19.05.2018, 02:00 25,2 49,1 11,7 1,8 0,2 0,4
19.05.2018, 03:00 24,8 43,5 11,6 2,1 0,2 0,4
19.05.2018, 04:00 21,3 40,1 11,4 1,9 0,1 0,4
19.05.2018, 05:00 25 36,1 12 2,2 0,1 0,4
19.05.2018, 06:00 27,5 30,9 14,5 2,2 0,2 0,4
19.05.2018, 07:00 29 32,1 12,7 1,9 0,2 0,4
19.05.2018, 08:00 24,8 37,9 10,5 1,6 0,2 0,4
19.05.2018, 09:00 23,7 49,8 10,2 1,7 0,2 0,4
19.05.2018, 10:00 18,9 57,6 10,2 1,5 0,2 0,4
19.05.2018, 11:00 22,4 65,7 9,9 1,7 0,4
19.05.2018, 12:00 23,5 75,6 10,4 1,6 0,4
19.05.2018, 13:00 16,5 86,6 10,2 2,2 0,2 0,4
19.05.2018, 14:00 12,9 95,2 10,8 1,8 0,2 0,4
19.05.2018, 15:00 15,2 96,6 9,8 1,8 0,2 0,4
19.05.2018, 16:00 10 94,8 11,5 1,7 0,2 0,4
19.05.2018, 17:00 14,9 97,5 11,3 1,6 0,2 0,4
19.05.2018, 18:00 11,4 101,9 9,1 1,7 0,1 0,4
19.05.2018, 19:00 14,4 100,6 13 1,5 0,1 0,4
19.05.2018, 20:00 13,8 92,1 17,3 1,8 0,2 0,4
19.05.2018, 21:00 30,7 69,9 32,7 2,1 0,2 0,4
19.05.2018, 22:00 21,1 50,3 45,5 2,3 0,5 0,5
19.05.2018, 23:00 76,7 8,7 63,6 2,5 1,2 0,9
20.05.2018, 00:00 55,3 7,4 59,4 3,3 1,7 0,7
20.05.2018, 01:00 49,4 4,3 47,8 2,8 1,9 0,7
20.05.2018, 02:00 39 12,6 34,9 2,3 1,1 0,5
20.05.2018, 03:00 30,6 3 34,8 2 0,9 0,5
20.05.2018, 04:00 21 2,3 25,8 1,9 0,9 0,5
20.05.2018, 05:00 23,7 2,7 25,8 2 0,9 0,5
20.05.2018, 06:00 31,1 4,4 22,9 2,1 0,9 0,5
20.05.2018, 07:00 22,7 13,7 20,4 2,2 0,7 0,5
20.05.2018, 08:00 28,1 44,6 0,5
20.05.2018, 09:00 15,7 8,1 3 0,4 0,4
20.05.2018, 10:00 16,7 64,6 7,4 3,2 0,4
20.05.2018, 11:00 20,3 71,4 6 2,5 0,4
20.05.2018, 12:00 18,2 80,3 5,7 2 0,2 0,4
20.05.2018, 13:00 23,6 87 6,7 1,9 0,2 0,4
20.05.2018, 14:00 14,1 94 6,8 1,7 0,2 0,4
20.05.2018, 15:00 18,8 103,4 6,7 3,4 0,2 0,4
20.05.2018, 16:00 16,9 104,8 7,1 2,5 0,2 0,4
20.05.2018, 17:00 24,4 104,8 7,7 2 0,2 0,4
20.05.2018, 18:00 19 104,7 7,6 1,8 0,2 0,4
20.05.2018, 19:00 15,7 100,8 9,3 1,4 0,2 0,4
20.05.2018, 20:00 15,6 96,1 10,8 1,4 0,2 0,4
20.05.2018, 21:00 23,5 85 14,7 1,2 0,2 0,4
20.05.2018, 22:00 20,3 73,9 20,7 2 0,2 0,4
20.05.2018, 23:00 19,5 77,6 14,6 1,7 0,2 0,4
21.05.2018, 00:00 20,6 76,4 12,5 1,5 0,2 0,4
Minimum 10 2,3 5,7 1,2 0,1 0,4
Maksimum 76,7 104,8 63,6 3,4 1,9 0,9
Średnia 23,3 60,8 16,9 2 0,4 0,4

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.