Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 17:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
01.08.2020, 01:00 21,3 62,1 10,9 1,8 0
01.08.2020, 02:00 20,8 55,8 9,1 1,8 0
01.08.2020, 03:00 21,3 50 8,2 1,3 0
01.08.2020, 04:00 23,7 45,8 6,8 1,4
01.08.2020, 05:00 24,2 39,6 7,2 1,1
01.08.2020, 06:00 25,9 33,9 6,8 1,4
01.08.2020, 07:00 20,7 31,4 6,1 1,3
01.08.2020, 08:00 13,3 36,6 4 1,2 0
01.08.2020, 09:00 9,1 47,1 3 1,3 0
01.08.2020, 10:00 8 51,1 2,8 1,4 0
01.08.2020, 11:00 11,5 53,4 2,3 1,5 0
01.08.2020, 12:00 6,2 58,7 1,8 1,5 0,1
01.08.2020, 13:00 5,3 54,5 1,9 1,1 0,1
01.08.2020, 14:00 8,3 51,8 1,9 1,6 0,1
01.08.2020, 15:00 11,9 54,7 2,2 1,9 0,1
01.08.2020, 16:00 11,5 58,1 2,1 2,1 0,1
01.08.2020, 17:00 8,6 61,6 2,1 1,2 0,1
01.08.2020, 18:00 5,3 64,2 2,4 1,6 0,1
01.08.2020, 19:00 4,4 66,4 2,3 1,1 0,1
01.08.2020, 20:00 27,8 61,1 5,9 1,4 0,1
01.08.2020, 21:00 28,4 53 10,6 1,7 0,1
01.08.2020, 22:00 39,3 46,7 15,9 1,4 0,1
01.08.2020, 23:00 21,4 46,3 12 2,8 0,1
02.08.2020, 00:00 19,7 42,3 13,4 1,7 0,1
02.08.2020, 01:00 20,7 42,2 8,8 1,6 0
02.08.2020, 02:00 22 34,9 6,9 1,1 0
02.08.2020, 03:00 19,6 28,3 7,6 1,3 0
02.08.2020, 04:00 22,6 24 7,7 1 0
02.08.2020, 05:00 19,9 27,1 7,6 1,1 0
02.08.2020, 06:00 10,6 19,8 8,5 1,6
02.08.2020, 07:00 8,2 19,7 5,6 1,6 0
02.08.2020, 08:00 6,9 36,8 4,7 2,2 0,1
02.08.2020, 09:00 4,5 55,1 2,5 2,8 0,1
02.08.2020, 10:00 4,9 64,7 3,7 3,5 0,1
02.08.2020, 11:00 6,6 75 3,1 4 0,1
02.08.2020, 12:00 7,2 81,9 2,8 4,1 0,1
02.08.2020, 13:00 5,4 85,5 2 4,9 0,1
02.08.2020, 14:00 4,8 86,3 1,8 5,3 0
02.08.2020, 15:00 5,1 85,2 1,4 5,5 0,1
02.08.2020, 16:00 5,5 84,8 1,7 5,7 0,1
02.08.2020, 17:00 7,9 85 2,4 5,9 0
02.08.2020, 18:00 8,5 84,2 3,2 5,6 0,1
02.08.2020, 19:00 6,9 83,5 3,7 4,8 0
02.08.2020, 20:00 12,1 77,2 5,8 3,4 0,1
02.08.2020, 21:00 16 68,3 8,3 1,9 0,1
02.08.2020, 22:00 11,7 64,1 8,1 1,5 0
02.08.2020, 23:00 8,2 60,3 7,6 2 0
03.08.2020, 00:00 8,7 56,8 7,2 2 0,1
Minimum 2,3 19,7 1,4 0,6 0
Maksimum 76 105,8 36,6 89,5 1
Średnia 21,8 61,5 8,8 7 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.