Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 6)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
09.07.2019, 01:00 10,5 1,8
09.07.2019, 02:00 7,4 17,5 1,2
09.07.2019, 03:00 10,1
09.07.2019, 04:00 8,1 7,2 2,3
09.07.2019, 05:00 8,4 8 1,7
09.07.2019, 06:00 12,6 11,8 1,3
09.07.2019, 07:00 8,2 14,6 2
09.07.2019, 08:00 13,9 19 2,5
09.07.2019, 09:00 9,7
09.07.2019, 10:00 10,5
09.07.2019, 11:00 6,5 6,4 1,8
09.07.2019, 12:00 4,4 6,7 2,5
09.07.2019, 13:00 3,7 4,8 2,5
09.07.2019, 14:00 5,1 6,1 2,6
09.07.2019, 15:00 9,4 8,9 2,5
09.07.2019, 16:00 13,1 9,4 2,7
09.07.2019, 17:00 11,6 10,3 2,5
09.07.2019, 18:00 7,1 7,6 2,4
09.07.2019, 19:00 7,6 7 2,2
09.07.2019, 20:00 14,9 8,8 2,6
09.07.2019, 21:00 8,1 8,2 2,4
09.07.2019, 22:00 8,6 13,8 2,6
09.07.2019, 23:00 4,7 11,9 1,8
10.07.2019, 00:00 4,3 12,7 2,2
10.07.2019, 01:00 3,3 8,1 3
10.07.2019, 02:00 2,3 6 3
10.07.2019, 03:00 3,7 8,9 2,4
10.07.2019, 04:00 2,6 5,1 2,3
10.07.2019, 05:00 3,9 6,2 2
10.07.2019, 06:00 4,5 13,3 2,4
10.07.2019, 07:00 7,8 13,9 4,1
10.07.2019, 08:00 10 10,7 2,7
10.07.2019, 09:00 11,1 8,1 2,2
10.07.2019, 10:00 9,1 6 2,8
10.07.2019, 11:00 16,6 7,1 2,7
10.07.2019, 12:00 16,1 7,6 2,2
10.07.2019, 13:00 18,2 6,9 1,6
10.07.2019, 14:00 6,7 6 1,8
10.07.2019, 15:00 7,2 6,4 1,9
10.07.2019, 16:00 10,7 9,5 1,9
10.07.2019, 17:00 15,6 8,5 2,7
10.07.2019, 18:00 11,5 5,4 2,3
10.07.2019, 19:00 9,2 6,3 2,2
10.07.2019, 20:00 9 7,9 2,4
10.07.2019, 21:00 6,8 11,3 2,4
10.07.2019, 22:00 4,7 12,9 1,8
10.07.2019, 23:00 20,3 14,6 1,7
11.07.2019, 00:00 6,4 7,9 1,7
Minimum 1,7 2,3 1,2
Maksimum 42,1 28 5,8
Średnia 10,7 9,7 2,8

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.