Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2020-05-29 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.05.2020, 01:00 8,9
20.05.2020, 02:00 7,5
20.05.2020, 03:00 7,6
20.05.2020, 04:00 8,8
20.05.2020, 05:00 7,6
20.05.2020, 06:00 8,6
20.05.2020, 07:00 15,4
20.05.2020, 08:00 6,4
20.05.2020, 09:00 9,6
20.05.2020, 10:00 9,3
20.05.2020, 11:00 9,4
20.05.2020, 12:00 7,5
20.05.2020, 13:00 7,2
20.05.2020, 14:00 10,9
20.05.2020, 15:00 8,9
20.05.2020, 16:00 14,8
20.05.2020, 17:00 8,5
20.05.2020, 18:00 9,8
20.05.2020, 19:00 9,8
20.05.2020, 20:00 15,8
20.05.2020, 21:00 14,5
20.05.2020, 22:00 14,7
20.05.2020, 23:00 16,1
21.05.2020, 00:00 17,6
21.05.2020, 01:00 16,1
21.05.2020, 02:00 17,2
21.05.2020, 03:00 10,9
21.05.2020, 04:00 10,4
21.05.2020, 05:00 7,9
21.05.2020, 06:00 7,8
21.05.2020, 07:00 28
21.05.2020, 08:00 19,3
21.05.2020, 09:00 19,4
21.05.2020, 10:00 3,7
21.05.2020, 11:00 1,2
21.05.2020, 12:00 5,7
21.05.2020, 13:00 4,5
21.05.2020, 14:00 0,5
21.05.2020, 15:00 0,9
21.05.2020, 16:00 4,5
21.05.2020, 17:00 5,3
21.05.2020, 18:00 3,9
21.05.2020, 19:00 6,2
21.05.2020, 20:00 9,7
21.05.2020, 21:00 14,1
21.05.2020, 22:00 7
21.05.2020, 23:00 20,2
22.05.2020, 00:00 23,8
Minimum 0,4
Maksimum 28
Średnia 9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.