Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-10-16 22:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 6)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
07.10.2019, 01:00 45,2 12,5 2,6
07.10.2019, 02:00 50,6 11,6 2,9
07.10.2019, 03:00 36,8 9,8 3
07.10.2019, 04:00 26,8 10,3 2,3
07.10.2019, 05:00 27,8 11,7 2,9
07.10.2019, 06:00 17,6 14,1 2,2
07.10.2019, 07:00 27,3 15,4 2,1
07.10.2019, 08:00 36,9 20,5 1,9
07.10.2019, 09:00 65,4 38,2 3,4
07.10.2019, 10:00 48,4
07.10.2019, 11:00 19,5
07.10.2019, 12:00 14,9 7,7 7,7
07.10.2019, 13:00 10 6,4 8,9
07.10.2019, 14:00 8 6,4 8,4
07.10.2019, 15:00 5
07.10.2019, 16:00 7,1 8,5 7,2
07.10.2019, 17:00 5,5 9,6 6,9
07.10.2019, 18:00 10,2 14,8 8,1
07.10.2019, 19:00 13,5 34,5 5,8
07.10.2019, 20:00 29 39 6,3
07.10.2019, 21:00 73,4 36,5 6,7
07.10.2019, 22:00 75,9 26,1 4,9
07.10.2019, 23:00 90,9 22,7 5,1
08.10.2019, 00:00 96,5 22,9 5,3
08.10.2019, 01:00 68,1 19,9 4,9
08.10.2019, 02:00 49,2 18,9 5,1
08.10.2019, 03:00 23 15,9 2,4
08.10.2019, 04:00 11,1 6,4 3,7
08.10.2019, 05:00 11,3 7,9 5,2
08.10.2019, 06:00 11,6 7,5 6,2
08.10.2019, 07:00 11,4 9,3 6,5
08.10.2019, 08:00 13,8 13,7 5,8
08.10.2019, 09:00 9,7 16 6,3
08.10.2019, 10:00 11 12 5,7
08.10.2019, 11:00 9,9
08.10.2019, 12:00 8,1 6,9 4
08.10.2019, 13:00 9,8 7,9 4,6
08.10.2019, 14:00 9,2 9,3 5,1
08.10.2019, 15:00 14,3 9,9 4,7
08.10.2019, 16:00 14,4 12,3 4,9
08.10.2019, 17:00 9,3 15 5,7
08.10.2019, 18:00 6,1 13,5 4,8
08.10.2019, 19:00 4,5 13,7 5,7
08.10.2019, 20:00 5 11,3 6,4
08.10.2019, 21:00 6,3 8,9 4,1
08.10.2019, 22:00 3,1 7,2 4,6
08.10.2019, 23:00 3,2 6,5 5,2
09.10.2019, 00:00 1,9 6,1 5,7
Minimum 0 2,1 1,9
Maksimum 96,5 39 9,5
Średnia 13,4 9,4 4,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.