Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, Czereśniowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , Czereśniowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , Czereśniowa

Aktualna data i godzina: 2021-10-25 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Mosina , Czereśniowa (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.09.2021, 01:00 41,7
26.09.2021, 02:00 37,2
26.09.2021, 03:00 33,6
26.09.2021, 04:00 29,2
26.09.2021, 05:00 24,4
26.09.2021, 06:00 30,4
26.09.2021, 07:00 26,6
26.09.2021, 08:00 24,9
26.09.2021, 09:00 27,7
26.09.2021, 10:00 23,6
26.09.2021, 11:00 24,3
26.09.2021, 12:00 27,7
26.09.2021, 13:00 19,6
26.09.2021, 14:00 13,7
26.09.2021, 15:00 9,6
26.09.2021, 16:00 7,5
26.09.2021, 17:00 12
26.09.2021, 18:00 13,9
26.09.2021, 19:00 10,8
26.09.2021, 20:00 10,2
26.09.2021, 21:00 17,6
26.09.2021, 22:00 13,3
26.09.2021, 23:00 9,6
27.09.2021, 00:00 10,6
27.09.2021, 01:00 12,9
27.09.2021, 02:00 15,5
27.09.2021, 03:00 15,8
27.09.2021, 04:00 24,5
27.09.2021, 05:00 30
27.09.2021, 06:00 23,8
27.09.2021, 07:00 23,5
27.09.2021, 08:00 19,6
27.09.2021, 09:00 20,9
27.09.2021, 10:00 21,5
27.09.2021, 11:00 26,1
27.09.2021, 12:00 18,3
27.09.2021, 13:00 12,8
27.09.2021, 14:00 9,7
27.09.2021, 15:00 7,1
27.09.2021, 16:00 9,8
27.09.2021, 17:00 12,3
27.09.2021, 18:00 13,6
27.09.2021, 19:00 17,1
27.09.2021, 20:00 21,4
27.09.2021, 21:00 18,5
27.09.2021, 22:00 22,9
27.09.2021, 23:00 23
28.09.2021, 00:00 23
Minimum 2,4
Maksimum 270,6
Średnia 33
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.