Dane możesz przeglądać i pobierać bezpłatnie. Zasady korzystania z informacji udostępnionych w serwisie określone są w Regulaminie.
Część danych udostępnianych poprzez wyszukiwarkę to dane niezweryfikowane i mogą w przyszłości ulegać zmianom w wyniku weryfikacji.

  1. Określ parametry wyszukiwania. Nie musisz wypełniać wszystkich parametrów wyboru, filtry „Województwo” i „Status” są nieobowiązkowe. Pozostawiając pustą listę wyboru domyślnie brane są pod uwagę wszystkie możliwe wartości. Obowiązkowe są filtry: „Województwo”, „Rodzaj depozycji”, „Czas uśredniania” i „Wskaźnik”. Wybierając pierwsze filtry automatycznie zawężany jest wybór w filtrze „Wskaźnik”. Następnie wybierz zakres czasu wyszukiwanych danych. Ze względów wydajnościowych, maksymalny zakres czasu w ramach jednego wyszukiwania to 3 lata. Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyniku, oznacza to, że nie ma danych pomiarowych spełniających wybrane kryteria. Kliknij „Szukaj”.
  2. Na liście stanowisk pomiarowych spełniających kryteria wyszukiwania wybierz interesujące Cię serie danych, zaznaczając przy nich znacznik po lewej stronie listy.
  3. Wybierz sposób przeglądania danych. Dane możesz przeglądać w postaci wykresu, tabeli, lub wygenerować plik do pobrania.

Coś nie działa? Skontaktuj się z nami pisząc na sekretariatdm@gios.gov.pl.