Cel i zakres projektu

Głównym celem projektu było utworzenie nowoczesnego systemu monitorowania chemizmu opadów zapewniającego możliwie pełną informację o depozycji zanieczyszczeń w Polsce, udostępnianą za pośrednictwem przyjaznych dla użytkownika narzędzi.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania nakierowane na uzyskanie wysokiej jakości danych o depozycji zanieczyszczeń do podłoża, w tym:

  • opracowano koncepcję modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce;
  • opracowano koncepcję systemu oraz procedury zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) pomiarów depozycji;
  • opracowano wytyczne do wykonywania oceny depozycji w atmosferze;
  • zaprojektowano i wykonano stronę do wizualizacji i udostępniania danych o depozycji atmosferycznej, na której Państwo się znajdują;
  • zakupiono urządzenia do pomiarów depozycji.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w latach 2021-2024 realizował projekt „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” we współpracy z partnerem norweskim – Instytutem Badań Klimatu i Środowiska (NILU).

Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Państwa Darczyńcy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein
Całkowita wartość projektu: 2 217 574,05 euro
Wartość dofinansowania – 2 217 574,05 euro:
85% – finansowanie ze środków MF EOG – 1 884 937,94 euro,
15% – współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 332 636,11 euro.

Dowiedz się więcej odwiedzając dedykowaną stronę projektu GIOŚ.