Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności strony dot. depozycji atmosferycznej, funkcjonującej w ramach portalu Jakość Powietrza (treść na podstronę „Regulamin i polityka prywatności”)

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE 

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem powietrze.gios.gov.pl/depoz administrowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Korzystając z serwisu, związani są Państwo niniejszymi przepisami, określającymi zasady postępowania z danymi oraz materiałami publikowanymi w serwisie, w szczególności warunkami ich pobierania oraz powtórnego wykorzystania. 

 1. Na stronach serwisu mogą Państwo zapoznać się z informacją na temat chemizmu opadów atmosferycznych i oceną depozycji zanieczyszczeń do podłoża. W serwisie udostępniane są informacje o sieci pomiarowej i zakresie pomiarów prowadzonych na poszczególnych stacjach, a także wyniki pomiarów w formie danych na mapach, w tabelach i na wykresach. Dane pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT. Udostępnione są również tematyczne publikacje. 
 2. Korzystanie przez użytkowników z materiałów udostępnianych w serwisie jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z serwisu podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacje dostępne w serwisie mogą być przez Państwa wykorzystane w celu zapoznania się z ich treścią, a także ponownie wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Warunki ponownego wykorzystywania, informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie i informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie sprzeciwu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1524) określone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii „Ponowne wykorzystywanie”.
 5. Przez „ponowne wykorzystanie” należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji publicznej lub każdej jej części, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 6. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie powietrze.gios.gov.pl/depoz zobowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została wytworzona, a w szczególności wskazać czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak, to w jakich. W przypadku przetworzenia (zmiany) ponownie wykorzystywanej informacji udostępnianej w serwisie użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji o przetworzeniu (zmianie).
 7. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za wyniki przetworzenia informacji sektora publicznego przez użytkownika ponownie wykorzystującego te informacje. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykorzystania przez użytkownika treści zawartych w serwisie zaleca się kontakt z upoważnionym pracownikiem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (dane teleadresowe dostępne na podstronie Kontakt).
 8. W zakresie w jakim zamierzają Państwo powtórnie wykorzystać treści zawarte w serwisie, a sposób tego wykorzystania ma odbiegać od warunków opisanych w niniejszych zasadach, konieczne jest złożenie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o ponowne wykorzystywanie w trybie art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1524).
 9. W serwisie udostępniane są także utwory (np. opracowania, analizy, prezentacje), co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Użytkownik zamierzający ponownie wykorzystywać wskazane utwory zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosek, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509).
 10. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez użytkowników ponownie je wykorzystujących z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
 11. Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Mogą Państwo wyrazić oraz cofnąć zgodę na ich wykorzystywanie. Można również samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w Polityce plików cookies.