W wyniku przeprowadzonych testów z wykorzystaniem wybranych metod interpolacji statystycznej i wybranych wskaźników depozycji atmosferycznej dokonano wyboru metody krigingu zwykłego, która umożliwi uzyskanie rozkładu przestrzennego wskaźników podlegających depozycji atmosferycznej na obszarze Polski – również w regionach (obszarach), na których brakuje pomiarów. Jest to również metoda stosowana w Norwegii. W celu poprawy dokładności uzyskanych wyników interpolacji wykorzystane będą  dodatkowych dane –  o wysokości opadu atmosferycznego i zastosowana metoda kokrigingu. Mapy rozkładów przestrzennych depozycji atmosferycznej wykonano w siatce o rozdzielczości 10 x 10 km.

Wytyczne i wybrana metoda interpolacji statystycznej umożliwiają wykonywanie raportów rocznych z oceny depozycji atmosferycznej wraz z możliwością śledzenia trendów i zmian w okresach wieloletnich w tym zakresie. Utworzony spójny, krajowy system  oceny depozycji, odpowiada na aktualne potrzeby krajowe i międzynarodowe w tym zakresie.

Wytyczne do wykonywania oceny depozycji atmosferycznej z wykorzystaniem metody krigingu zwykłego po raz pierwszy zostaną wykorzystane na potrzeby rocznej oceny depozycji atmosferycznej za rok 2024.

W przyszłości planowane jest przetestowanie metod modelowania matematycznego na potrzeby uzyskania rozkładów przestrzennych depozycji atmosferycznej na obszarze Polski.

Nie znaleziono postów