Główny inspektorat ochrony środowiska
Chemizm opadów - stężenia i ładunki
Filtry wyszukiwania

Rozkład przestrzenny średnich rocznych ważonych stężeń poszczególnych substancji w opadach atmosferycznych na obszarze Polski [w mg/dm3]