Główny inspektorat ochrony środowiska
Chemizm opadów - stacje pomiarowe

Mapa zawiera stacje chemizmu opadów. Zielona kropka na mapie oznacza stację aktywną. Szara kropka na mapie oznacza stację nieaktywną (dostępne są dane historyczne).