Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2017-11-20 23:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 16)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.10.2017, 01:00 38,4 13,8 13,3 4,1 0,4
22.10.2017, 02:00 44,9 12,7 14,5 4,3 0,5
22.10.2017, 03:00 39,1 13,8 12,9 4,3 0,5
22.10.2017, 04:00 37,9 14,2 11,8 3,6 0,5
22.10.2017, 05:00 44,9 6,3 16,3 3,6 0,5
22.10.2017, 06:00 34,3 8,4 15,5 4,2 0,5
22.10.2017, 07:00 21,6 21,4 11,8 7,6 0,4
22.10.2017, 08:00 5,2 44 7,7 2,7 0,3
22.10.2017, 09:00 14,6 43,2 12 3 0,3
22.10.2017, 10:00 4,8 45,5 11,6 2,8 0,3
22.10.2017, 11:00 10,1 45,2 13,2 4,3 0,3
22.10.2017, 12:00 6,4 43,7 15,2 5,8 0,3
22.10.2017, 13:00 19 50,3 11,3 4,5 0,3
22.10.2017, 14:00 10,9 48,6 14,9 4,4 0,3
22.10.2017, 15:00 17,1 49,5 15,8 0,3
22.10.2017, 16:00 12 50,7 14,5 5,5 0,3
22.10.2017, 17:00 21,8 28,4 34,8 5,4 0,5
22.10.2017, 18:00 28 13,3 49 4,8 0,7
22.10.2017, 19:00 36,4 12 45,6 6,3 0,8
22.10.2017, 20:00 18,6 19,9 32,2 4,9 0,5
22.10.2017, 21:00 41,5 13,8 34 5 0,5
22.10.2017, 22:00 31,8 10 30,9 9,8 0,6
22.10.2017, 23:00 20 21,4 19 9,3 0,4
23.10.2017, 00:00 14,5 40,5 7,4 4,2 0,3
23.10.2017, 01:00 12 40 6,4 3,4 0,3
23.10.2017, 02:00 14,1 36,3 7,8 3,3 0,3
23.10.2017, 03:00 12,6 37,9 6,6 3,1 0,3
23.10.2017, 04:00 14,9 35,4 9,1 3,3 0,3
23.10.2017, 05:00 7,6 31,1 13,5 2,7 0,3
23.10.2017, 06:00 8,7 23,7 17,8 2,5 0,3
23.10.2017, 07:00 6 16,9 23 2,4 0,3
23.10.2017, 08:00 16,2 16,8 20,3 2,4 0,3
23.10.2017, 09:00 10 20 15,8 2 0,3
23.10.2017, 10:00 19,7 23,5 14,7 2,2 0,3
23.10.2017, 11:00 26 27,4 15,3 2,5 0,3
23.10.2017, 12:00 18,3 37,6 12,7 2,4 0,3
23.10.2017, 13:00 13,1 41,8 16 2,7 0,3
23.10.2017, 14:00 10,9 46,4 16,4 3,3 0,3
23.10.2017, 15:00 20,2 43,7 21,4 3,6 0,4
23.10.2017, 16:00 10,5 35,2 26,7 4,7 0,4
23.10.2017, 17:00 26,5 35,9 21,3 3,7 0,3
23.10.2017, 18:00 25,2 29,8 22,1 4,4 0,4
23.10.2017, 19:00 22,2 25 23,2 3,7 0,4
23.10.2017, 20:00 31 19,2 25,1 4,7 0,4
23.10.2017, 21:00 26,4 19,5 20,1 3,2 0,4
23.10.2017, 22:00 23 21,7 15,9 2,7 0,4
23.10.2017, 23:00 17,9 25,7 9,9 2,2 0,3
24.10.2017, 00:00 16,7 26,5 8,4 1,9 0,3
Minimum 0 0,1 1,7 1,2 0,2
Maksimum 201,4 79,1 60,7 124,1 2
Średnia 27,6 34,2 19,9 5,8 0,4

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.