Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-03-19 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 16)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.02.2018, 01:00 51,5 32,7 20,3 9,1 2,3 0,5
18.02.2018, 02:00 40 42,8 14,4 8 0,4
18.02.2018, 03:00 31,1 48,2 10,1 4,9 2,3 0,4
18.02.2018, 04:00 34,6 45,2 9,8 5,5 2,1 0,4
18.02.2018, 05:00 27,9 45,6 9,5 4,8 2 0,4
18.02.2018, 06:00 28,6 40,1 13 5,1 1,7 0,4
18.02.2018, 07:00 24,6 36,9 14,5 4,9 1,6 0,4
18.02.2018, 08:00 30,6 39,7 13,9 6,4 1,7 0,4
18.02.2018, 09:00 36,5 36,8 16,9 11,3 1,8 0,5
18.02.2018, 10:00 29,7 43,5 15,8 11,7 1,9 0,4
18.02.2018, 11:00 26,4 47,7 13,6 11,3 1,7 0,4
18.02.2018, 12:00 23,7 53,4 12,1 7,3 1,5 0,4
18.02.2018, 13:00 19,3 55,2 10,9 7,4 1,4 0,4
18.02.2018, 14:00 22,9 60,2 12 9,9 1,4 0,4
18.02.2018, 15:00 26,1 62,8 11,7 9,7 1,6 0,5
18.02.2018, 16:00 42,6 62,9 10,5 5,3 1,6 0,5
18.02.2018, 17:00 34,8 58,9 11,2 5,9 2,1 0,5
18.02.2018, 18:00 34,9 44,2 29,9 6,5 2 0,5
18.02.2018, 19:00 43,7 38,2 2,4
18.02.2018, 20:00 69,4 41,3 11,8 2,9 0,8
18.02.2018, 21:00 87,3 16,9 40,4 11 3,9 0,9
18.02.2018, 22:00 100,3 19,6 34,9 9,4 5,1 0,9
18.02.2018, 23:00 81,9 13,3 38,3 9,9 5,8 1
19.02.2018, 00:00 111,3 12,6 37,2 10,1 5,1 1,1
19.02.2018, 01:00 83,8 5,5 36,5 10 0,9
19.02.2018, 02:00 83,7 7,9 32,4 8,8 5,4 0,9
19.02.2018, 03:00 81,1 11,9 27,4 8 5,3 0,9
19.02.2018, 04:00 82,4 11,8 27,2 11,5 5,2 1
19.02.2018, 05:00 86 13 33,8 10,6 5,1 1
19.02.2018, 06:00 103,7 7,8 54,8 14,8 5,3 1,3
19.02.2018, 07:00 84,1 5,1 48,7 15,3 6,3 1,4
19.02.2018, 08:00 91,5 10,4 51,1 18,2 6,8 1,2
19.02.2018, 09:00 62,6 23,7 37,6 12,1 6,1 0,8
19.02.2018, 10:00 38 43,6 18,6 9,7 4,6 0,5
19.02.2018, 11:00 31,2 54,8 12,4 7 2,8 0,4
19.02.2018, 12:00 31,3 63,2 10,3 6,5 2,2 0,3
19.02.2018, 13:00 25,7 70,7 7 4,9 1,7 0,3
19.02.2018, 14:00 29,3 71,3 8,2 5,8 1,5 0,3
19.02.2018, 15:00 37,8 73,5 9,4 6,8 1,4 0,4
19.02.2018, 16:00 40,3 71,2 12,5 6,8 1,5 0,4
19.02.2018, 17:00 55,9 65,7 17,8 9,5 1,6 0,5
19.02.2018, 18:00 71,9 57,5 26,5 10,8 2 0,7
19.02.2018, 19:00 93,2 55,5 28,8 10 3,3 0,8
19.02.2018, 20:00 114,2 37,8 41 10,2 4,3 1
19.02.2018, 21:00 119,7 29,2 45,5 18,3 5,4 1,1
19.02.2018, 22:00 120,5 26,6 37,2 21,1 5,7 1
19.02.2018, 23:00 109,8 14,2 47,6 20,2 5,7 1
20.02.2018, 00:00 103,3 12,1 45,1 16,5 1
Minimum 9,8 1,2 3,5 3,5 0,4 0,3
Maksimum 230 93,8 99,7 98,3 10,2 2,5
Średnia 54,2 47,5 23,3 10 2,9 0,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.