Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-07-21 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 16)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.06.2018, 01:00 13,5 67,6 3,7 2,4 0,1
22.06.2018, 02:00 10,8 65,1 5 2,7 0,2 0,1
22.06.2018, 03:00 11,4 64,6 3,9 2,5 0,3 0,1
22.06.2018, 04:00 15,2 61,5 3,6 2,7 0,4 0,1
22.06.2018, 05:00 11,2 57,2 5,2 3,1 0,3 0,1
22.06.2018, 06:00 7,1 52,8 8 2,8 0,2 0,1
22.06.2018, 07:00 13,7 48,9 10,8 3,3 0,1 0,2
22.06.2018, 08:00 13,7 53,3 9,1 3,4 0,1 0,2
22.06.2018, 09:00 17,7 55,2 8,3 2,6 0,1 0,1
22.06.2018, 10:00 12,2 52,6 9,9 2,4 0,1 0,2
22.06.2018, 11:00 11,1 50,9 11,1 2,5 0,1 0,2
22.06.2018, 12:00 12,3 48,6 12,5 2,6 0,1 0,2
22.06.2018, 13:00 55,6 9,5 2,7 0,1 0,2
22.06.2018, 14:00
22.06.2018, 15:00 54,9 2,8 2,4
22.06.2018, 16:00 14 56,1 12,8 4,2 0,2 0,2
22.06.2018, 17:00 20,2 48,9 16,6 0,2 0,2
22.06.2018, 18:00 12,5 49,5 11,7 3,2 0,2 0,2
22.06.2018, 19:00 6,3 51,1 9,2 3 0,2 0,2
22.06.2018, 20:00 9,9 51 9,9 2,5 0,1 0,2
22.06.2018, 21:00 13 43,6 13,1 2,4 0,2 0,2
22.06.2018, 22:00 16 34,6 15,8 2,6 0,2 0,2
22.06.2018, 23:00 10,9 38 10 2,6 0,2 0,2
23.06.2018, 00:00 7,3 35,4 9,9 3,3 0,2
23.06.2018, 01:00 8,2 42,2 7 2,8 0,2 0,2
23.06.2018, 02:00 8,8 45 6,3 3,2 0,1 0,2
23.06.2018, 03:00 11,2 47,3 5,6 3,1 0,1 0,2
23.06.2018, 04:00 11,3 46,2 5,7 3,3 0,1 0,2
23.06.2018, 05:00 11,6 44,2 5,6 3,3 0,1 0,2
23.06.2018, 06:00 16,8 45,6 6,3 3,2 0,1 0,2
23.06.2018, 07:00 21,3 46 7,6 3,2 0,1 0,2
23.06.2018, 08:00 19 48,4 6,5 2,8 0,1 0,2
23.06.2018, 09:00 20 54,9 5,8 2,9 0,1 0,2
23.06.2018, 10:00 21,2 62,5 4,9 2,5 0,1 0,2
23.06.2018, 11:00 17,7 65,9 6,1 2,7 0,1 0,2
23.06.2018, 12:00 23,5 68,7 5 2,6 0,1 0,2
23.06.2018, 13:00 17,6 68,9 4,6 2,5 0,1 0,2
23.06.2018, 14:00 15 61,6 6,8 2,6 0,1 0,2
23.06.2018, 15:00 8,2 61,4 5,1 2,7 0,1 0,2
23.06.2018, 16:00 10,4 62,9 6 2,6 0,1 0,2
23.06.2018, 17:00 10,4 66,8 4,5 2,5 0,1 0,2
23.06.2018, 18:00 5,1 65,8 8,6 2,5 0,1 0,2
23.06.2018, 19:00 8,2 49,4 12,2 2,4 0,1 0,2
23.06.2018, 20:00 10,8 42,9 12,7 2,6 0,2 0,2
23.06.2018, 21:00 11,5 45,4 12 2,4 0,2 0,2
23.06.2018, 22:00 7,7 51,4 8,7 2,2 0,2 0,2
23.06.2018, 23:00 12,3 44,1 6,5 2,3 0,2
24.06.2018, 00:00 16,1 42,3 6 2,4 0,1 0,2
Minimum 2,5 0,2 2,1 0,5 0 0,1
Maksimum 73,4 176,7 102,8 26,5 1,5 1
Średnia 20,4 60,2 16,4 2,9 0,2 0,3

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.