Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2020-08-09 01:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 2 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
02.08.2020, 01:00 20,3 14,5 20,6 32,2
02.08.2020, 02:00 17,3 12,4 24,3 26,3
02.08.2020, 03:00 14,8 10,6 21,5 26,3
02.08.2020, 04:00 15,3 11,5 20,7 24,1
02.08.2020, 05:00 16 12,6 20,1 21,3
02.08.2020, 06:00 16,9 13,6 8,3 34,1
02.08.2020, 07:00 16,6 12,9 21,6 24,6
02.08.2020, 08:00 21,7 13,1 37,5 13,7
02.08.2020, 09:00 18 10,1 46,2 14,6
02.08.2020, 10:00 12,3 6,3 60,1 12,8
02.08.2020, 11:00 7,9 3,6 79 6
02.08.2020, 12:00 5,2 2,2 81,4 4,6
02.08.2020, 13:00 4 1,7 87,1 3,8
02.08.2020, 14:00 3,7 1,4 95,2 4
02.08.2020, 15:00 3,9 1,4 104 5
02.08.2020, 16:00 4,8 1,6 113,1 6,3
02.08.2020, 17:00 4,9 1,5 111,4 6,1
02.08.2020, 18:00 6,3 1,9 104,7 5
02.08.2020, 19:00 5,6 1,7 92,6 6,2
02.08.2020, 20:00 7 2,6 89,8 7
02.08.2020, 21:00 11,2 5 59,5 26,1
02.08.2020, 22:00 21,5 8,6 17,3 66,1
02.08.2020, 23:00 20 9,8 30,8 48
03.08.2020, 00:00 17,4 9,6 43,4 33,4
03.08.2020, 01:00 18,4 10,6 38,9 32
03.08.2020, 02:00 19,9 11,6 50,5 19,1
03.08.2020, 03:00 20,2 11,2 53,2 14,6
03.08.2020, 04:00 17 10,1 59 10
03.08.2020, 05:00 16,5 9,5 57,6 9,5
03.08.2020, 06:00 15,8 9,1 51,1 15,2
03.08.2020, 07:00 18,6 9,1 41,7 24,1
03.08.2020, 08:00 24 9,3 43,2 21
03.08.2020, 09:00 27 8,9 43,9 21
03.08.2020, 10:00 34,5 10 41 25
03.08.2020, 11:00 199,3 20,9 55 18,5
03.08.2020, 12:00 32,7 9,8 67 19
03.08.2020, 13:00 26,5 9,2 82,5 14,4
03.08.2020, 14:00 28,6 9,6 85,1 15,4
03.08.2020, 15:00 25,5 8,7 96,7 14,1
03.08.2020, 16:00 32,9 11,4 82,9 26,4
03.08.2020, 17:00 31,6 15,7 76,6 24,9
03.08.2020, 18:00 29,6 16,9 58,3 36,6
03.08.2020, 19:00 26,9 20,5 43,5 39
03.08.2020, 20:00 23,6 20,4 38,5 31,9
03.08.2020, 21:00 23,6 21,1 31,6 31,7
03.08.2020, 22:00 24,2 22,7 18,7 44,8
03.08.2020, 23:00 22,4 21,1 25,6 37,5
04.08.2020, 00:00 22,7 21,5 31,7 30,6
Minimum 2,3 1,4 4,2 2,8
Maksimum 199,3 25,7 113,1 83,5
Średnia 15,7 8,2 50,3 20,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.