Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2020-01-22 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 2 z 6)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
15.01.2020, 01:00 38,1 35,6 30,9 24,4
15.01.2020, 02:00 35,1 33,1 32,9 21,4
15.01.2020, 03:00 34,3 32,2 32,4 21,1
15.01.2020, 04:00 33,4 31,4 30,9 22,3
15.01.2020, 05:00 31,9 30 26,9 25,5
15.01.2020, 06:00 31,4 29 21,6 31,6
15.01.2020, 07:00 32 29 18,8 36,4
15.01.2020, 08:00 35,4 29,7 11,1 44
15.01.2020, 09:00 35,8 28,7 13,7 43,1
15.01.2020, 10:00 35,7 27,6 18,7 39,9
15.01.2020, 11:00 32,4 26,6 26,8 33,8
15.01.2020, 12:00 28,9 23,2 32,5 32,2
15.01.2020, 13:00 28,3 22,2 34,7 32,3
15.01.2020, 14:00 25,9 20,7 36,2 32,5
15.01.2020, 15:00 28,2 22,4 30,9 38,3
15.01.2020, 16:00 32,5 23 17 52,7
15.01.2020, 17:00 28,7 23,6 17,4 51,5
15.01.2020, 18:00 30,4 26,1 16,8 52
15.01.2020, 19:00 31,5 27,5 23 45,8
15.01.2020, 20:00 34,3 29,4 21 48,3
15.01.2020, 21:00 33,5 29,4 28,3 40
15.01.2020, 22:00 34,2 30,6 30,1 35,1
15.01.2020, 23:00 32,6 29,4 32,7 33,3
16.01.2020, 00:00 28,2 25,7 44,5 24,4
16.01.2020, 01:00 25,8 24,1 51,5 19,4
16.01.2020, 02:00 24,4 23 56,9 15,1
16.01.2020, 03:00 22,6 21,6 58,5 12,9
16.01.2020, 04:00 20,7 20 55,9 14,2
16.01.2020, 05:00 20,9 19 51,8 16,2
16.01.2020, 06:00 22,4 18,9 41,7 25,9
16.01.2020, 07:00 25,1 19,8 28,1 35,2
16.01.2020, 08:00 27,2 21,4 20,1 42,3
16.01.2020, 09:00 30,3 23,1 17,4 42,4
16.01.2020, 10:00 32,3 24,1 18,9 37,3
16.01.2020, 11:00 36,5 26,4 17,9 36,8
16.01.2020, 12:00 42,4 28,3 19,8 37
16.01.2020, 13:00 38,5 24,6 22,4 36,5
16.01.2020, 14:00 38,6 26 25,5 32,6
16.01.2020, 15:00 39,2 27,4 20,4 38,2
16.01.2020, 16:00 42,8 29,8 11,5 48,3
16.01.2020, 17:00 46 31,2 7,8 56,5
16.01.2020, 18:00 52 33,6 8,6 63,9
16.01.2020, 19:00 47,1 32,3 8,5 61,8
16.01.2020, 20:00 36,2 30,1 8,1 60,6
16.01.2020, 21:00 37,7 31,9 8,2 62,1
16.01.2020, 22:00 46 40,5 9,6 57,3
16.01.2020, 23:00 48,6 43,6 10,2 53,6
17.01.2020, 00:00 49 44,6 10,3 48,4
Minimum 4,6 5,1 7,8 9,4
Maksimum 101,8 88,4 58,5 63,9
Średnia 33,8 29,4 25,6 31,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.