Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2016. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska

Cinque Terre

Rok wydania: 2017

Autor: Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Grażyna Mitosek

Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2016. Roczną ocenę jakości powietrza w 2017 r. za rok poprzedni wykonano w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska zgodnie z art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi.