Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2018. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska

Cinque Terre

Rok wydania: 2019

Autor: Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Krzysztof Skotak

Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2018. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał roczną ocenę jakości powietrza w 2019 r. za rok poprzedni zgodnie z art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi.