Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Przywrócono łączność ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Przywrócono łączność ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Wznowienie pomiarów CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria mierników CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria mierników CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria mierników CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej

Przywrócono łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Przywrócono łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Awaria łączności na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej

Awaria łączności na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Awaria łączności na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej