Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.

Pełna treść powiadomienia do pobrania znajduje się w załączniku poniżej.