Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 2.03.2023 r. o wystąpiło przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatów: miasto Rzeszów - Sródmieście, miasto Krosno i krośnieńskiego.