Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora PM10 i benzenu na stacji pomiarowej w Łodzi przy al. Jana Pawła II 15 w dniu 06.03.2023 r.

W dniu 06.03.2023 r. nastąpiła awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 (od godz. 12.00) oraz benzenu (od godz. 13.00) na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy al. Jana Pawła II 15.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.