Główny inspektorat ochrony środowiska
RWMŚ w Krakowie gościł delegację studentów z Uniwersytetu w Kopenhadze.

W dniu 7 marca 2023 r. miało miejsce spotkanie pracowników Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie oraz Oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego w Krakowie 
ze studentami Uniwersytetu w Kopenhadze, współorganizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawiciel RWMŚ w Krakowie, Pani Edyta Litwin przekazała studentom informację na temat celu
i zakresu prowadzonego monitoringu powietrza w Krakowie, o wydawaniu komunikatów o aktualnym
i prognozowanym stanie jakości powietrza, komunikatów o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania, alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji,
poinformowała o wykonywanych raportach, opracowaniach i specjalistycznych publikacjach z zakresu monitoringu jakości powietrza, w tym między innymi o raportach z rocznych ocen jakości powietrza.
Przekazała również informacje o sieci stacji pomiarowych i zakresie wykonywanych pomiarów.

Podczas wizyty na stacji monitoringowej przy al. Krasińskiego w Krakowie, przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego Pan Krzysztof Kwiatkowski zapoznał studentów z zasadami funkcjonowania urządzeń oraz ich zakresem stosowalności.