Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Kłodzku

Informujemy, że wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)