Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe - możliwa przerwa w dostępie do bieżącej informacji o jakości powietrza w dniu 15 marca

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi w środę 15 marca w godz. 18:00 - 21:00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwy w dostępie do danych udostępnianych poprzez usługę API.

Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych pomiary na stacjach będą wykonywane, a w przypadku wystąpienia ewentualnej przerwy w dostępie do danych, wyniki pomiarów zostaną udostępnione niezwłocznie po zakończeniu prac.

Przepraszamy za utrudnienia.