Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Trzebnicy

Informujemy, że wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Trzebnicy, przy ul. 3-go Maja.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)