Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie stanowiska pomiarowego benzo(a)pirenu na stacji monitoringu powietrza w Zabrzu

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od 1 stycznia 2023 roku na stacji pomiarowej jakości powietrza w Zabrzu, uruchomione zostało manualne stanowisko pomiarowe benzo(a)pirenu.

 Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych  na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów z nowego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy aglomeracja górnośląska w województwie śląskim.