Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Legnicy

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Legnicy.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)