Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w 2023 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.