Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowana przerwa w dostępie do informacji o jakości powietrza od dnia 24.03.2023 r. - badania biegłości

Informujemy, że w związku z międzylaboratoryjnymi badaniami biegłości (przeprowadzanymi przez Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) dla laboratoriów wykonujących pomiary jakości powietrza atmosferycznego, od dnia 24.03.2023 r. nie będą dostępne wyniki pomiarów na stacjach:

  • Opole, os. Armii Krajowej w zakresie ozonu i dwutlenku siarki;
  • Krapkowice, ul. 3 Maja w zakresie dwutlenku azotu, tlenku azotu i tlenów azotu;
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego w zakresie tlenku węgla.
Więcej informacji na stronie BIP GIOŚ pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gios/miedzylaboratoryjne-badania-bieglosci-dla-laboratoriow-wykonujacych-pomiary-jakosci-powietrza-atmosferycznego

Przepraszamy za utrudnienia.