Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10  w roku 2023 w powiecie krapkowickim, nyskim, oleskim, kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 2023 w powiecie nyskim.

Treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.