Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w 2023 roku.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.