Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu w Radomsku w dniu 29.03.2023 r.

W dniu 29.03.2023 r. awarii uległ analizator stężenia benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.