Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów etylobenzenu, ksylenu, mpksylenu i toluenu na stacji w Elblągu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do  wyników pomiarów ksylenów na stacji w Elblągu. Spowodowane jest to awarią analizatora BTX, przerwa potrwa do 11 kwietnia.