Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Polanicy-Zdroju

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii na stacji pomiarowej w Polanicy-Zdroju, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10  i PM2,5 nie są dostępne na portalu GIOŚ Jakość powietrza..

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.