Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja _ Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz NO2, NOx i NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOx i tlenku azotu NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego od dnia 08.04.2023 r, od godz. 05:00 spowodowany jest awarią analizatorów. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 21.04.2023 r. od godz. 13.00 przywrócono wyniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na stacji.