Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji w Polanicy-Zdroju

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Polanicy-Zdroju.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)